Arkiv

Archive for januar 2011

Fra Race Music til Rhythmn and Blues


Plateselskapene bruker begrepet R & B litt tilfeldig og skaper forvirring.Denne bloggen går igjennom   tiden fra  1947 og til i dag og bruk av begrepet Rhythmn and Blues.

Begrepet Rhythmn and Blues var en blanding av jazz,gospel,jump og blues. Først ble musikken kalt Race Music, men ble døpt om til  Blues and Rhythmn, et noe mindre belastet begrep. Ordene byttet plass i 1948  om døpt om til Rhythm and Blues av Jerry Wexler i magasinet   Billboard. Musikken  ble allerede dengang  i 1948 definert som er som  en musikalsk markedsførings terminologi  for platebransjen.

Artister som The Who,Animals og The Rolling Stones er kjent for å spille Rhythmn and Blues på 60 tallet og holdt seg til den formelen gjennom 60-70-80 og frem til dags dato.

Det er  derfor forvirrende er når artister som The Bee Gees,Michael Jackson ,Jay-Z og f.eks. Alicia Keys & Usher også musikk som   kalles Rhythmn and Blues. Ikke mye til felles med musikken til  f.eks.The Animals og The Who.

Michael Jackson,R&B sanger?

The Bee Gees med Maurice Gibb til høyre

I et intervju med nå avdøde Maurice Gibb fra Bee Gees som forteller om karrieren og overraskelsen over suksessen med musikken til filmen Saturday Night Fever fra 1977.
Musikken til John Travolta filmen fikk mange priser. Maurice Gibb var forundret  over at også  discomusikken fra filmen fikk priser  for beste R & B album.Han hevder at musikkbransjen fant på denne prisen for å skape blest om musikken.

Typiske instrumenter for tidligere R&B er gitar(ofte 2), bass, saksofon, trommer og keyboard, for dagens  R&B i dag er det  synthesizer, keyboard og trommemaskin.I den første  eksemplet på instrument sammensetningen er det betydelig mer opp til musikerens spille og kreative evner enn med  instrument sammensetninig fra  dagens Rhythmn and Blues.Dagens R & B krever også at en er god til å programmere.

Første gang begrepet og terminoligien  disco brukt  var  i en  artikkel i musikkmagasinet Rolling Stone 13. september 1973 .

Donna Summer i Rolling Stone, er det håp eller et liv etter disco?

På 70 tallet hadde vi artister som The O jays,Isaac Hayes,KC and the Sunshine Band ,Donna Summer og mange fler. Dette var soul,funk og disco musikk som etterhvert også ble kalt R & B.

Disco musikken ble etterhvert et tvilsomt og belastende begrep for musikkbransjen og omdøpt til R & B.

Discomusikken og livsstilen rundt dette fikk etter hvert et dårlig rykte. Diskoteker grodde opp og det ble party party hvor vakten i døra  var en flaskehals.Var en ikke pen nok,edru nok, galt kjønn og ikke kule nok klær var det bare å glemme adgang.Derfor reagerte mange  mot discomiljøets eksklusivitet.

Andre motsatte seg det bildet av tøylesløs seksualitet og narkotika som ble assosiert med musikk mens andre symbolisert av dørvakter som holdt folk ute fra discoteker hvis de ikke hadde det rette utseende eller antrekk mens atter andre var negative til den den gang nye idé med å sentrere musikk rundt en datastyrt rytme istedenfor mennesker.

En glimrende satire på discomljøet ,og dansefarsotter  er Frank Zappas satiriske sang «Dancin’ Fool», den er ikke bare fremstillt  som tåpelig , men jenteaktig og femi.

Hva gjør plate bransjen så ? Døper discomusikken om  til Rhythmn  & Blues så  en kan distansere seg  vekk fra det belastede begrepet disco.

Musikk kommer fra det greske ordet : musike tekhne, det vil si «musisk kunst» som er en kunstdisiplin som uttrykker seg gjennom lyd  og stillhet disponert over tid.

Musikk er viktig for mennesket.Vi bærer det med oss på mp3 enheter og mobiltelefoner.Musikken består og er salgsartikkel mer enn noen gang før.Men :

Alt var bedre før:

Når det gjelder musikk og her begrepet Rhythmn and Blues  er jeg overbevist om at musikken  var bedre før da musikere spillte mer  selv og brukte mindre av samplere og datateknologi. Det blir fort glatt og mangler nerve sammenlignet med det som blir utgitt i nåtid.

Som eksempel på tidlig jump blues kan nevnes en innspillingen fra 1941 : Boogie Woogie Bugle Boy med The Andrew Sisters.

The Andrew Sisters kjent for Rum & Coca Cola og den banbrytende Boogie Woogie Bugle Boy

The Animals musikk eksempel kan nevnes Boom Boom Boom og It´s My Life. The Rolling Stones har en stor katalog men musikk som kan evnes er  Midnight Rambler,Good Times Bad Times eller Stray Cat Blues.

The Whos cd utgivelse Thirty Years of Maximun R&B

The Who som også gir ut musikk bør huskes for My Generataion,Magic Bus,Won´t get fooled again  og Baba O´Baba O’Riley,de to siste sangene blir brukt som tema og CSI krimserie på TV Norge.The Who har også utgitt en  4 x cd pakke kalt : Thirty Years of Maximun R & B,anbefalles!

The Rolling Stones har spillt Rhythmn and Blues i mer enn 40 år,"still going strong" er klar for nye konserter i 2011

Som  andre sentrale musikkeksempler kan nevnes Michael Jacksons Billie Jean fra 1983.Denne sangen er sentral i det som kalles moderne Rhythmn and Blues.

Billboard bruker konsekvent R & B/Hip Hop som definisjon.

Det hadde vært på sin plass med en sanering av musikkbegreper.Det ville vært mer ryddig og renhårig fra musikkbransjen og lettere og skille musikalske stilarter fra hverandre.Musikkmagasinet Billboard bruker konsekvent R & B/Hip Hop som definisjon på musikkbegrep.

The Animals

Coveret fra dicohiten : I feel love med Donna Summer. Denne innspillingen var i mange versjoner og remixer.Var også å få i en 20 minutters mix med påfølgende orale ovasjoner

Egypt arresterer ledere i Det muslimske brorskapet


Det muslimske brorskapet er den største opposisjonsgruppen i Egypt.NRK og Odd Karsten Tveit hevder at Det muslimske brorskapet ikke står bak opprøret i Egypt.Opprørerene skal være arbeidledige menn med utdannelse som har utdannelse men ikke får jobb.

En amatørvideo fra byen Sheik Zuweid som viser en 17 år gammel gutt bli skutt er  distribuert via AP og REUTERS .Denne videoen kan kan føre til at konflikten tilspisses ytterligere.

Om Det muslimske brorskapet har en skjult agenda er ikke helt klart, selv om historien og erfaring tilsier at Det muslimske brorskapet kan ha en skult agenda.Myndigheten i Egypt er raskt ute å sette skylden på Det muslimske brorskapet.

Fredsprisvinneren Mohamed ElBaradei er kommet tilbake til Egypt for å slutte seg til demonstrantene.Mohamed ElBaradei er ikke regnet som en kandidat til å lede landet selv om han har sagt seg villig til dette.Problemet er at Mohamed ElBaradei ikke har tilknytning til noe parti.

En faktor som en ikke må glemme er at USA har støttet Hosni Mubarak og regjeringen i Egypt med store beløp hvert år.Dette kan bli en het potet å håndtere for president Obama.

Til tross for hva NRK og Odd Karsten Tveit måtte hevde så peker kommentarer  på Wafd-partiet eller personer med nær tilknytning til Det muslimske brorskap er aktuelle kandidater til å ta over styringen av landet.

Informasjon om den store bie døden fra Bayercropsience og forskere


I januar 2011 kommer det tegn som hevder at en store bie døden skyldes en  planteverngift som er benyttet fra 1990 tallet.Kjemikaliene i nyere plantervernmidler angriper insektens sentralnervesystem og gjør biene sårbare mot sykdommer.

Tanken bak å gjengi både fra Nrk.no og Bayer er å få best mulig dekning mot påstand.Det er ikke bevist men det spekuleres om det kan være gift. Det som gjør det det hele litt tilsomt ennå er at den tidligere teorien var mobil stråling.

Nå er det ingen som skal få meg tl å tro at plantevernmidler er ufarlig. Dette presenteres som en nyhet i oppslaget til NRK, men Bayer har kommentert dette allerede i August 2010.

Artikkelen fra www.Oikos.no går mer i detalj om den skremmende utvikling av en ny generasjon av plantevern gifter:

Global bidød knytta til genmodifiserte planter og sprøytemidler
Få saker har blitt lest av så mange på Oikos.no som oppslaget vi hadde tidlegare om at ein tredjedel av biene var i ferd med å dø i mange land. Dette er ein stor trussel for matproduksjonen. Nå informerer Gennytt om mogleg samanheng mellom genmodifiserte plantar og den globale bidøden samtidig som Soil Association i England har oppdaga at mange hageprodukt fører til bidød.
– Oikos – Økologisk Norge meiner at denne kunnskapen må føre til nye avgrensningar på kjemisk sprøytemiddelbruk her i landet, seier dagleg leiar Reidar Andestad.

Genmodifiserte plantar som produserer insektgift kan vere ein medverkande årsak til den verdsomspennande bidøden, meiner Madeleine Chagnon, biolog og spesialist innan bi-forsking ved Universitetet i Québec/Montréal. Slik gift kan svekke biene og gjere dei mindre motstandsdyktige, meiner ho.
For fjerde år på rad har ein tredel av nordamerikanske bier døydd. Forskarane veit ikkje årsaka til den massive bidøden, men reknar med at bruk av sprøytemiddel er ein av hovudgrunnane, skriv både The Guardian og Le Devoir (fransk).

Sprøytemiddel til hagebruk drep bier

Soil Association i England har undersøkt kjemikalier til hagebruk til sals i daglegvare- og jernvarebutikkar samt hagesenter. Ei gruppe sprøytemidler mot insekter (insekticider), kalla neonikotinoider, har blitt knytta til den dramatiske reduksjonen i antal honningbier som har vist seg dei siste åra. Neonikotinoider er i bruk i Norge. Denne gruppa sprøytemidler vart fyrst brukte i landbruket midt på 90-talet, men har blitt suspendert eller forbudt i fleire europeiske land som Frankrike, Tyskland, Italia og Slovenia. Sidan britiske myndigheiter ikkje har gjort noko med saka, har Soil Association bede sprøytemiddelprodusentane om å trekkje allle produkta som inneheld neonikotinoider.

Sidan det er FNs biodiversitetsår, ber Soil Association om at ein bør gjere ein enkel ting for å bevare biodiversitet, å boikotte neonikotinoider.  Ei samling produkt ein bør unngå i hagen kan ein finne her.  Hagebrukarar kan også hjelpe biene ved å bruke økologiske hageteknikkar, ha stor variasjon i ulike planter i hagen og ikkje vere for ryddig – ville blomstrande planter er perfekt mat for bier og eføy er ei spesielt god kilde om vinteren. Hagebrukarar kan også vurdere birøkt, Norges Birøktarlag held kurs i økologisk birøkt.

 

Høg bidød er eit verdsomspennande fenomen. I England åleine har birøktarar rapportert om gjennomsnittleg tap på 17.7 % i 2009/10. I Norge er det heldigvis ikkje så ille ennå, men Birøktarlaget er redde for at fenomenent kan breie seg hit om ikkje lenge (sjå meir i linken nederst frå vårt forrige oppslag om denne saka).

Vil ha forbud mot neonikotinoider

Sjølv om det ikkje fins nokon enkel grunn til den dramatiske nedgongen i bier, som er dei vikitgaste pollinatorane, vert det knytta til industrilandbruket. Det har vore ein sterk nedgong i områder med ville blomster og andre bievenlege plassar. Fleire forskingsrapportar viser at det er større biodiversitet på økologiske garder. Den britiske regjeringas eigne rådgjevarar har funne ut at plante-, insekt- og fugleliv er opp til 50% høgare på økogarder. Soil Association vil difor ha eit forbud mot neonikotinoider og har samla 20 000 underskrifter som er blitt sendt til den nye britiske regjeringa. – Det burde leggjast mykje meir vekt på føre-var prinsippet når det gjeld godkjenning og bruk av sprøytemidler, seier Reidar Andestad, dagleg leiar i Oikos – Økologisk Norge. Det har vist seg utallige gonger at godkjente spøytemidler har uventa negative effektar for både menneske, miljø og biodiversitet, vi støttar difor kravet frå Soil Association og ber om at neonikotinoider vert fjerna frå marknaden også i Norge, avsluttar Andestad.

Oppslaget hos Soil Association

Artikkelen i The Guardian

Her finner du forrige oppslag om bidøden på Oikos.no

Meir interessant å lese om bier på forskning.no

Honeybee Colony Losses and Honeybee Health Issues

Recent Scientific Literature and Findings on Causative Factors

Monheim, August 16, 2010 – So far, increased colony losses have recently been reported from Europe, the USA, the Middle East and Japan, but not from South America, Africa and Australia. Apiculture has been in decline in both Europe and the USA over the recent decades, as is shown by the decreasing numbers of managed honey bee colonies in some regions. In the last years the losses of honey bee colonies have received considerable public attention, and the world’s press has been full of eye-catching but often uninformative headlines proclaiming the dramatic demise of the honey bee. “Colony Collapse Disorder” (CCD) in the USA has attracted great attention, and scientists there and in Europe are working hard to provide explanations for these extensive colony losses.  

As the result, over the last months, several scientific papers were issued which report the results of studies on honey bee health issues and honey bee colony losses. Some of them do comprehensively deal with the issue of bee health problems as a whole, whereas others focus on particular factors that may be involved in honey bee colony losses.
It is obvious that it is widely agreed among most of the scientists who are involved in the investigation of the backgrounds and causative factors of the observed bee health and bee colony mortality issues that the most relevant key factors are diseases and parasites, as individual stressors as well as in combination.

In the following, a short overview is given about some of the most relevant, recent scientific publications dealing with the backgrounds of bee colony losses and their multifactorial origins.

1.) Clearly, bee colony losses are not a new phenomenon, they just gained more attention:van Engelsdorp and Meixner (2009) examined the historical records and showed that occurrences of extensive losses are not unusual. Already almost a century ago, in 1906, beekeepers on the Isle of Wight (England) for instance, noticed that many of their honey bee colonies were dying, with numerous bees crawling from the hive unable to fly. Older records report massive bee colony losses without obvious disease symptoms from Australia in 1872 (Beuhne 1910).

2.) From a global point of view even the impression of massive bee declines is wrong: According to the FAO (2009) the global stocks of honey bee colonies increased by 64% between 1961 and 2007. However, not all regions have experienced gains. Notably, managed colonies decreased in both Europe (26.5%) and North America (49.5%), while large increases were recorded for Asia (426%), Africa (130%), South America (86%), and Oceania (39%).

3.) Even in Europe, there is no consistent trend towards a bee population decline: whereas there is a decline in particular in Northern and Central European countries (which is basically linked to a falling number of beekeepers in these countries), the number of managed bee colonies is even raising in many Southern European Countries (Potts 2010).

4.) In their joint publication which first appeared in June 2009, the Argentinean ecologistMarcelo A. Aizen and the Canadian biologist Lawrence D. Harder came to the conclusion that the number of bee colonies is growing globally. Regional or national setbacks have no appreciable influence on this. The fact that the numbers of colonies are declining in some of the European industrialized countries and in the USA is due in part to the lower economic attractiveness of beekeeping, resulting, for example, from cheap honey imports from third countries, or to the ageing of active beekeepers and their declining numbers. Despite a global increase in the numbers of bee colonies, they will not develop fast enough to keep up with the rapidly growing pollination requirements of worldwide agriculture. According to Aizen and Harder, two essential factors are necessary to counteract this – greater economic attractiveness, and measures to improve bee health. (Aizen, Harder June 2009 and October 2009).

5.) The most comprehensive recent pieces of work on honey bee health issues and honey bee colony losses are the Scientific Report “Bee Mortality and Bee Surveillance in Europe” submitted by an international group of independent bee researchers to the European Agency for Food Safety EFSA in 2009 (Hendrikx et al. 2009), and the Special Issue “Colony Losses” of the Journal of Apicultural Research (Various Authors 2010a).

The EFSA report provides an assessment of the bee health surveillance systems in Europe, and an evaluation and analysis of the existing data and publications related to honeybee colony mortality across Europe. The purpose of the document was to provide a review and assessment of existing bee health surveillance systems in Europe, to evaluate the information available about the phenomenon of colony losses and potential causative factors, and to come up with recommendations how to further address this issue on EU level in terms of improvement of surveillance systems and of research activities to further elucidate the topic. About potential causative factors involved in the observed colony losses, the EFSA report comes to the conclusion that “There is a consensus amongst the scientific community that the causes of colony losses in Europe and the United States are likely to be multifactorial”. There are a plenty of potentially involved factors listed like beekeeping and husbandry practices (feeding, migratory beekeeping, treatments and so forth), environmental factors (climate, biodiversity, etc.), chemical factors (plant protection products) or biological agents (Varroa, Nosema, etc.). However, it is pointed out that no involvement of plant protection products has been proven for colony losses or CCD, and that “High concentrations of pesticides have rarely been identified in relation to colony losses in USA and Europe” (only in cases of acute intoxication incidents, which are mostly based on mis-uses of products).

6.) The special issue of the Journal of Apicultural Research dealing with the topic of honey bee colony losses contains 31 articles dealing with the recently observed phenomenon of in many regions occurring honeybee colony losses. The articles describe the current status in different countries and investigate different putative causal factors. As the key causative factor involved in the currently reported colony losses, the vast majority of authors sees the parasitic mite Varroa destructor (or, respectively, insufficient Varroa treatment and the increasing resistance of the mite against varroacides). However, most authors agree that the problem is not caused by Varroa alone, and assume a multi-factorial origin of the colony losses. Other involved factors are a multitude of diseases and parasites (their relative importance is controversially debated), hive management and beekeeping practices, climatic factors, queen health issues, nutritional problems, loss of genetic diversity, and environmental factors like the structure of modern agricultural landscapes. Pesticides are listed by some authors as a potentially contributing factor, although there is very few concrete evidence of their involvement as a causal factor in most of the articles, some even rule them out as causes of increased mortality in their reported case examples.
Overall, it can be summarized that the researchers contributing to the special issue of the Journal of Apicultural Research in their vast majority do not see pesticides as a key factor causing the observed colony losses, most of them do not even consider them a particularly relevant factor at all. In no case, pesticides were proven to be involved in colony losses as a general or key causal factor, with the exception of some references to incidents (e.g. potential dust exposure) or mis-use (e.g. off-label sprays in orchards).

7.) In 2008, the French Agency for Food Safety AFSSA conducted a comprehensive survey on weakening, collapse and mortality of bee colonies in France (revised version in 2009). The researchers elaborated a plenty of potential causative factors involved in colony mortalities. As main cause of bee health problems, pathogens and parasites are identified: “The Varroa destructor mite and the relatively ineffective methods available to control this pathogen appear to be a major risk factor for winter mortality in honey bee colonies. Other biological pathogens, such as some viruses (CBPV), Nosema sp., Paenibacillus larvae, etc., also play a role in the increasing mortality rate observed in certain apiaries.” Influence of pesticides on bee mortality is particularly seen in cases where products are mis-used and incorrectly applied. The scientists found no evidence substantiating “the hypothesis that chronic exposure of bee colonies to some of these products may play a direct or adjuvant role with respect to certain known biological pathogens.”

8.) Another recent overview article was published by Ratnieks and Carreck (2010) in the renowned scientific journal Science. In this article, potential causative factors of bee colony mortality and colony collapse are introduced and briefly discussed. Among the key findings, the following conclusions are of relevance: “Although full explanations for these losses are still debatable, the consensus seems to be that pests and pathogens are the single most important cause of colony losses.”, and “After 10 years of research, it seems unlikely that imidacloprid was responsible for the French bee deaths […].” This reasoning is in line with the majority of all studies published on this question over the last ten years.

9.) A further important publication reporting the results of a large-scale long-term bee health monitoring project, the German Bee Monitoring, is Genersch et al. (2010a). The authors present a four-year study involving more than 1200 bee colonies from about 120 apiaries all over Germany which were monitored for the entire study period for their health and survival in connection with all factors that may potentially affect bee health. Concurrently, the monitored hives were surveyed for residues of plant protection products. About causes of bee colony mortality, the authors conclude: “The main cause of overwintering problems was undoubtedly infestation with the ectoparasitic mite Varroa destructor followed by viral infections. The infestation with Varroa destructor in fall clearly revealed the highest relation with winter losses of honey bee colonies.” Residue detects did not correlate with poor colony development and colony mortality, and there was no significant difference in overwintering success between apiaries with no residues of plant protection products in the bee bread and those with higher amounts of residues. A particular focus of the monitoring was on Neonicotinoids. Nevertheless, there were hardly any findings of these compounds, although many of the monitored colonies were exposed to crops which are typically treated with these products (e.g. oilseed rape).

10.) In another recent review paper on current threats to honey bees and beekeeping(Genersch 2010), the conclusion is: “Although the phenomenon “decline of honey bees” is far from being finally solved, consensus exists that pests and pathogens are the single most important cause of otherwise inexplicable colony losses.” and “It is clear that several biological and environmental factors acting alone or in combination have the potential to cause premature colony mortality by adversely affecting colony health and lifespan. Among these factors, certain honey bee diseases and parasites have been shown to play a significant role in increased honey bee colony mortality and in the described colony losses.”

11.) In a large-scale study on hundred apiaries in Spain, correlations between hive depopulation and putative causal factors involved in bee colony losses were investigated. No correlation was found between colony health status and residues of plant protection products (among them Imidacloprid) on the one hand and the occurrence of the Israeli Acute Paralysis virus on the other hand (Garrido-Bailón et al. 2010).

12.) Finally, another comprehensive work on honeybee health issues was published in aSupplement Volume of the Journal of Invertebrate Pathology (Various Authors 2010b). As expressed in the preface of the volume: “Perhaps most importantly, honeybees are attacked by parasitic mites (Varroa destructor, Acarapis woodi, Tropilaelaps spp.), fungi (Nosema spp., Ascosphaera apis), bacteria (Paenibacillus larvae, Melissococcus plutonius), numerous viruses, and scavengers (from beetles and mice to bears) during any life stage.” (Genersch et al 2010b).

13.) This is in line with the findings published by Johnson, Berenbaum et al. (2009): in a study investigating gene expression in the guts of bees of CCD colonies in comparison to healthy colonies, they found no elevated expression of pesticide response genes, but unusual ribosomal RNA fragments that were conspicuously more abundant in the guts of CCD bees. The presence of these fragments is interpreted as a possible consequence of infections with viruses that affect translation processes.

References

AFSSA (2009): Weakening, collapse and mortality of bee colonies.http://www.afssa.fr/Documents/SANT-Ra-MortaliteAbeillesEN.pdf: 222 pp.
Aizen, M. and Harder, L. (2009): The Global Stock of Domesticated Honey Bees Is Growing Slower Than Agricultural Demand for Pollination, Current Biology, vol 19, No 11, 1-4,
Aizen, M. and Harder, L. (2009): The truth about the disappearing honeybees,http://www.newscientist.com/article/mg20427316.800-the-truth-about-the-disappearing-honeybees.html
Beuhne, R. (1910): Bee mortality. Journal of the Department of Agriculture of Victoria, Australia 8: 149-151
Hendrikx, P., M.-P. Chauzat, M. Debin, P. Neumann, I. Fries, W. Ritter, M. Brown, F. Mutinelli, Y. Le Conte & A. Gregorc (2009) : Scientific Report Submitted to EFSA : Bee Mortality and Bee Surveillance in Europe.https://secure.fera.defra.gov.uk/beebase/downloadNews.cfm?id=54: 217 pp.
FAO (2009). ProdSTAT Database. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Available at http://faostat.fao.org/default.aspx
Garrido-Bailón, E., R. Martín-Hernández, J. Bernal, J. L. Bernal, A. Martínez-Salvador, L. Barrios, A. Meana & M. Higes (2010): Short communication. The detection of Israeli Acute Paralysis virus (IAPV), fipronil and imidacloprid in professional apiaries are not related with massive honey bee colony loss in Spain. Spanish Journal of Agricultural Research 8: 658-661
Genersch, E. (2010): Honey bee pathology: current threats to honey bees and beekeeping. Applied Microbiology and Biotechnology 87:87–97
Genersch, E., W. von der Ohe, H. Kaatz, A. Schroeder, Ch. Otten, R. Büchler, S. Berg, W. Ritter, W. Mühlen, S. Gisder, M. Meixner, G. Liebig & P. Rosenkranz (2010a): The German bee monitoring project: a long term study to understand periodically high winter losses of honey bee colonies. Apidologie DOI: 10.1051/apido/2010014: 21 pp.
Genersch, E., J. D. Evans & I. Fries (2010b): Honey bee disease overview. Journal of Invertebrate Pathology 103: S2–S4
Johnson, R.M., J.D. Evans, G.E. Robinson & M.R. Berenbaum (2009): Changes in transcript abundance relating to colony collapse disorder in honey bees (Apis mellifera). PNAS 106: 14790–14795
Neumann, P. & N.L. Carreck (2010): Honey bee colony losses. Journal of Apicultural Research 49: 1-6
Potts, S.G., S.P.M. Roberts, R. Dean, G. Marris, M.A. Brown, R. Jones, P. Neumann & J. Settele (2010): Declines of managed honey bees and beekeepers in Europe. Journal of Apicultural Research 49: 15-22
Ratnieks, F.L.W. & N.L. Carreck (2010): Clarity on Honey Bee Collapse? Science 327: 151-152
Van Engelsdorp, D. & M.D. Meixner (2009): A historical review of managed honey bee populations in Europe and the United States and the factors that may affect them. Journal of Invertebrate Pathology 103: S80–S95
Various Authors (2010a): Colony Losses. Special Issue of the Journal of Apicultural Research 49: 1-139
Various Authors (2010b): Bee Diseases. Supplement Volume of the Journal of Invertebrate Pathology 103: S1-S132

About Bayer CropScience
Bayer is a global enterprise with core competencies in the fields of health care, nutrition and high-tech materials. Bayer CropScience AG, a subsidiary of Bayer AG with annual sales of about EUR 6.5 billion (2009), is one of the world’s leading innovative crop science companies in the areas of crop protection, non-agricultural pest control, seeds and traits. The company offers an outstanding range of products and extensive service backup for modern, sustainable agriculture and for non-agricultural applications. Bayer CropScience has a global workforce of 18,700 and is represented in more than 120 countries. This and further news is available at: http://www.press.bayercropscience.com

Contact:
Utz Klages, phone +49 2173 38-3125
E-mail: utz.klages@bayercropscience.com

More information is available at http://www.bayercropscience.com

Forward-Looking Statements
This news release may contain forward-looking statements based on current assumptions and forecasts made by Bayer Group or subgroup management. Various known and unknown risks, uncertainties and other factors could lead to material differences between the actual future results, financial situation, development or performance of the company and the estimates given here. These factors include those discussed in Bayer’s public reports, which are available on the Bayer website at http://www.bayer.com. The company assumes no liability whatsoever to update these forward-looking statements or to conform them to future events or developments.

Er kineserene et fredelige folk selv om de fant opp kruttet?


“Du har ikke akkurat funnet opp kruttet” er ofte brukt som utrykk for en som ikke er karaktrisert som veldig smart.Resonementet må derfor være hvis du har funnet opp kruttet  er du smart.

Med nyttårsfeiringen bak oss og med raketter og kinaputter som skremmer hund og katt.Kan en naturligvis stille seg selv spørsmålet    hvorfor en skal bruke penger på fyrverkeri.

At det er kineserene som fant om kruttet er gammel skolelærdom ,funnet opp en gang  på 800 tallet .
Til å begynne med ble det benyttet til fyrverkeri, og til å lage små eksplosiver til å skremme bort onde ånder .

Det var først tidlig på 1300 tallet kruttet ble brukt til noe krigersk ,i en kanon.

Første gang det ble benyttet militært, men ikke i særlig omfattende grad, var under Song-dynastiet, i form av små raketter til å skremme fiendens hester.

Under feiringen av  kinesisk nyttår, er det tradisjon å besøke gravene til de døde 1.nyttårsdag.

Vi skulle «walk the mountain” som det het.Vi gikk i flokk som på en Holmenkollsøndag  opp på en bakketopp med påfølgende fyrverkeri ved  gravene.Ganske spesielt ,et øredøvende fyrverkeri.

Gravstøtter i Kina hvor tradisjon er å feire med kinaputter og annet fyrverkeri

Dynamitten  var dog raskere  og mer effektivt i krig.Det måtte en svensk fredsprisinnstifter til for å skape noe enda mer eksplosivt i 1863, nemlig  Alfred Nobel.

Men hvorfor tok det 500 år før kruttet ble brukt til militære formål?

Er årsaken at kinesere egentlig ikke er så krigerske  og egentlig et fredlig folk?

Amerikansk filmaviser produsert av Amerikanske myndigheter fra 1940-tallet   fra pre Mao tid forteller at Kina ikke har ført en utadvent. angreps krig på 4000 år.

Den kinesiske president HU  Jintaos besøk i Washington nylig hvor han uttaler :

“-Vi deltar ikke i våpenkappløp eller utgjør en militær trussel mot noe land. Kina vil aldri forsøke å oppnå verdensherredømme, sa Hu i en tale i Washington etter at han hadde hatt samtaler med USAs president Barack Obama torsdag.”

Hu Jintao & Barack Obama

Videre sier president Hu :
– Vi vil følge den fredelige utviklingens vei, uten å vakle, framholdt den kinesiske statssjefen. Han ba samtidig USA om å respektere Kinas suverenitet i spørsmål som dreier seg om Taiwan og Tibet og beskrev dem som noen av Kinas viktigste interesser.
– Med en god håndtering av hverandres viktigste interesser, vil forholdet mellom USA og Kina være smidig og stadig bli bedre. Hvis ikke, vil forholdet lide under konstante problemer og også spenning, sa Hu.
Obama har bedt kineserne gå i forhandlinger med den tibetanske eksillederen Dalai Lama. Han gjentok imidlertid onsdag at USA betrakter Tibet som en del av Folkerepublikken Kinas territorium.

Det blir litt hult og rart,kan ikke si jeg blir overbevist av det den kinesiske presidenten Hu  Jintao sier om fred og fordraglighet.Kan ikke legge til side  og glemme de brutale behandlingen Tibetanere og i Xijang provinsen i Nord Vestre Kina.Kinesiske myndigheter lover strenge straffer for dem som har stått bak «uro og kriminelle handlinger» i Xinjiang-regionen.

Hva er det som gjør at kinesiske myndigheter arresterer og banker opp minoriteter?

Det finnes 130 millioner kristne i Kina, inkludert både protestanter og katolikker.

Kina har 55 nasjonale minoriteter. Den kanskje mest problematiske av dem er uigurene i Xinjiang. Noen av dem skal ha hatt nære forbindelser med Osama bin Laden. Av  Xinjiangs 18 millioner er det omlag 9 millioner muslimer.

I 1999 ble Falun Gong forbudt i Kina, etter at myndighetene først hadde akseptert  Falun Gong, blant annet på grunn av de gode helseeffektene og dermed innsparing av penger i helsesektoren. I 1996 ble boken «Zhuan Falun» bestselger i Kina, og det ble flere og flere mennesker som øvde Falun Gong i parkene i Kina. På en vanlig søndagmorgen kunne det samle seg 10 000 mennesker i én park i Beijing.Myndighetene ser derfor ut til å frykte maktkonsentrasjonr om kan påvirke stabiliteten. Myndighetene gjorde alt de kunne med høy musikk og vannkanoner for å sabotere Falun Gong gymnastsike øvelser før de til slutt ble forbudt.

Den kinesiske hæren i Tibet.

Etter flere besøk i Kina er mitt intrykk at folket egentlig er fredelig innstillt.Det er ikke sikkert at ledere i Kina er like fredelig,med en hær på 3 millioner utgjør de virkelig makt i regionen.

I Norge er vi belemmret med de politekerene vi velger,så vi har oss selv å takke på en måte. I Kina er det ikke de samme mulighetene til å velge. Kineserne fortjener å få flere valgmuligheter. I følge boken «Kina,folket,historien,politikken,kulturen» av Marte Kjær Galtung er det hele 8 forskjellige politiske partier i Kina men disse er igjen kontrollert av kommunistpartiet.Det samme som også var i DDR.

Kinesere er  stolte av sitt land,at Kina er et sterkt og samtidig et viktig land i den store sammenheng.

Den jevne kineser er førnøyd siden velstanden merkbart forbedrer seg.Regjeringen i Beijing fremstår som handlekraftig siden den ikke må ta hensyn til saksbehandling,på samme måte som vi gjør i vårt demokratiske og ofte byråkratiske system.Lønningsposen for kinesere flest er større enn tidligere år.

Langs elveleie i Wanzhou,nær Chonqing

Når en kinesere hører om at vi nordmenn kan bo i gårder og hus som er 100 år eller ennå eldre himler de med øynene.Ved besøk i Kina kan en lett få inntrykk at det er byggeplasser over alt. Noen steder kan en lure på hvorfor hustaket har 3 meter klaring til en bro med firefelts vei.

Vi kjenner til historien før Beijing OL hvor hus i ble revet ned til fordel for fremskrittet og befolkningen som var misfornøyd med kompensasjon.Et annet prosjekt var også byggingen av demninger.Hvor store områder bare ble tømt for mennesker for at elvebredden skulle gjøres høyere.Det kan virke som menneskerettigheter kommer litt ned på listen over prioriteringer hos den jevne kineser.

Dalai Lama har nazi forbindelser … en Tibet diskusjon i Kina


Når en er på ferie kan en lett bli litt udisplinert i forhold til gode og dårlige vaner.De gode vanene kan fort komme  i glemmeboken.Det som skulle vært  en frokost blir til lang lunch og middag.

Å besøke Kina er alltid hyggelig, og en blir tatt vel i mot og gjestfriheten er en dyd.
For å kunne kommunisere med  med mennesker i byen vi besøker,nær Chonqing, er det nødvendig med hjelp fra kona som er kinesisk.Omgangskretsen i Kina er ofte  mennesker som ikke er så sterke i engelsk.
Kinesere er lett å komme i kontakt med de er genuint interesserte og positive mennesker.Språk barrieren skremmer ikke kinesere fra å ta kontakt.

En av dagene med mange besøkende kom samtalen  inn på Norge og vestens syn på Kinas okkupasjon  av  Tibet.

Dalai Lama med nazi forbindelser hevdes det i Kinesisk propaganda

Ansiktene ble ganske røde og blodtrykket økte nok hos flere av deltagerene etter som diskusjonene skrider frem.
Kina  ikke har okkupert  men,”Det Kina gjør for tibetanerene er å gi tibetanere et bedre liv” ! Tenk det…Dalai Lamas familie var eiere av store landområder i Tibet og at Dalai Lama har kontakt med nazistene   fikk jeg også høre.En av festdeltagerene hadde deltatt i en Kinesisk politistyrke i Uansett hva  jeg sa var det ikke mulig å ovebevise noen det hjelper ikke med oppslagsverk fra flere land på internet

Etter noe timer med diskusjon kom brått og uventet  trettheten sigende på og jeg følte trang til å sove.

Det første jeg tenkte på var da jeg våknet  etter 3 timer her var at så mange sinte personer at noe helt sikkert hadde stappet sovemiddel i drinken for å få meg til å holde kjeft.

Det kinesiske ølet er lett og godt å drikke.Alkoholstyrker er litt under vår pilsner cirka 4% alkohol

Usikker var jeg  på hva som hadde skjedd, men ved nærmere ettertanke kommer jeg til at den første ølen ble konsumert allerede ved 11 tiden.Med mange gjester , sterk Sichuan mat er det ingen tvil om hva som skjer  etter 8 timer med spise og drikke.

Etter en del googling   er  det intet som tyder på at Dalai Lama har forbindelser med nazister.Det er intet som tyder på at Dalai Lamas familie er velstående eiere av eiendom.Noen steder fremstilles Dalai Lama familien som fattig,andre steder som moderat velstående. Det er ikke annet enn demagogisk propaganda som den  kinesiske befolkningen får presentert som virkliget.Det hjelper ikke med tilgjenglig dokumentasjon om du prøver aldrig så mye.

SV og Frp. værer vindretningen i saken rundt Maria Amelie ,The answer is Blowing in the wind


SV har protester for all verden mot utsendelse av Maria Amelie ved Heikki Holmåa,Snorre Valen og Inga Marthe Thokildsen.SV som regjeringsparti skulle hjelpe til i saken ,masse PR og oppslag i riksdekende TV kanaler i beste sendetid.Endelig et initsiativ som SV kan markere seg på.Er ikke sikker på om SV mer oppslutning av dette.For langt inn i FRP er det flertall for at damen skal få bli.

En undersøkelse i VG i dag viser at hele 60,6% mener Maria Amelie bør bli.Kun 27% mener den unge damen må utvises.
Tallene er for SV velgere er at 91,5% mener hun får bli.Til og med blandt  Fremskritspartiets velgere mener 56,3% at hun bør få bli Norge og 36,9% mener hun bør sendes ut.Tallene for AP-velgere er ikke i like sterk favør av Maria,51,1% som mener hun bør bli mens hele 37,4% mener hun bør sendes ut.

FRP´s Siv Jensen og Carl Ivar Hagen går nok på gummmisåler nå.FRP værer til vindretningen og svaret ligger nok der.

Oppdatert 25.januar.2011:

Pressen godt hjulpet av NRK har blåst denne saken opp.På slutten av oppholdet før avreise til Russland , ble det gjort forsøk på å spille på sykdom og at damen er psykisk syk.Med eller uten Hans-Wilhelm Steinfeld på flyet.

Maria Amelie er sendt tilbake til Russland for at retferdigheten skal få råde.Representanter for norke myndiheter gjentar om igjen og om igjen at det ikke er beskyttelsesbehov i denne saken.Omtrent samtidig som Maria Amelie lander i Russland, blir 35 stykker drept i en ankomsthall i nettopp Moskva hvor det ikke skulle være beskyttelsesbehov.  Heldig at hun landet på riktig flyplass og ikke sprengt i luften med de andre 35.

oppdatert april 2011:

En ny ordning gjør det nå mulig å søke til Norge hvis du har jobbtilbud.Det vil glede de som er utvist men har familie i Norge.Dette burde åpne for retyr av Maria Amelie retur til Norge

oppdatert 16.april.2011

Jenta fra Nord Kaukasus Maria Amelie er nå tilbake i Norge med lovelig oppholdstillatelse i Norge.

Mads Gilbert om massakren i Lavangsdalen og kostnadsberegninger, er han et matte geni?


La oss være enige om at vei utbedring er nødvendig.Norsk veistandard er svært kritikk verdig.Privatbilisme og trygghet er ikke der det satses nok.Det hersker ingen tvil om at  denne vei stekningen er utsatt og har hatt mange ulykker.


Mads Gilbert uttaler seg om så mangt ved siden av legegjerningen.Denne gang også om samfunnskostnader ved ulykker på en veistrekning  over en 8 års periode  500 millioner kr. hører vi på pressekonferanse i dag.På pressekonferansen i Tromsø hører vi at  «denne massakren kan ikke fortsette»

Mads Gilbert er politiker fra partiet Rødt og uttaler seg ofte om Israel og Gaza.Det kan virke som om bruk av ordet  «massakre» er den samme  for ham selv om det er Gaza eller bilulykker i Lavangsdalen.

Posted from WordPress for Android by Jon Arne Foss

%d bloggere like this: