Arkiv

Archive for 22. februar 2011

Forvirrende bruk av statistikk gjør Norge til våpengigant


Våpen eksport er et emne som forårsaker mye diskusjon.Mange av synspunktene tilkjennegjør indignasjon.I argumentasjonen referes til statestikk hvor Norge er nummer 1,nummer 4,nummer 6 eller nummer 15 i verdi av land som eksporterer våpen.Spesiellt på den politiske venstreside kommer besvergelsene fort.Aviser og pressebyråer surfer bare overskrifter og ser ikke i dybden på materialet som presenteres.

Statssekretær Roger Ingebrigtsen(AP) sa under et besøk hos våpenprodusenten Vinghøg AS på Nøtterøy i januar 2011  at han var imponert og mente Vestfold burde vært stolte av bedriften, i følge  Dagsavisen.

Vinghøg er stasjonert i Vestfold

I den samme artikkelen fra Dagsavisen får vi vite at dette selvfølgelig falt professor ,journalist og filmskaper Erling Borgen tungt for brystet.

Erling Borgen  får igjen spalteplass for sine meninger :

«- Jeg synes det er fullstendig usmakelig og avskyelig at en representant for den rødgrønne regjeringen i fullt alvor får seg til å si at vi skal leve av død, krig og lidelse i framtiden», sier Borgen

Erling Borgen står bake en serie filmer kalt«Et lite stykke Norge»

Denne gangen handler det om  Erling Borgens syn på : at norske selskaper tjener på internasjonale konflikter.

Marginer og profitt fremstilles som djevelens verk.

Påstanden om at Norge er verdens 6.største våpeneksportør er sikkert hardt å svelge for SV som sitter i regjering.

Heldigvis for SV er det neppe riktige tall . Denne påstanden er basert på tall fra Statistisk Sentralbyrå som bruker tall basert på tall fra FNs database for utenrikshandel, Comtrade.

I 2009 var verdens samlede våpenhandel $11,2 milliarder, ifølge denne kilden.


Men er det dekning for disse tallene ? Handelen med frukt- og grønnsaksjus var faktisk betydelig større, dersom vi skal tro Comtrade.

Hvordan stemmer dette med forestillingen om at våpenhandel er en stor internasjonal næring?

Svaret er at FNs tall er så mangelfulle at de egentlig er ubrukelige.

Statistisk Sentralbyrå skriver da også i den ofte siterte rapporten:

«Merk at tallene brukt i denne artikkelen baseres på registrert eksport av tanks, våpen og ammunisjon og ikke tar hensyn til eventuell underrapportering eller illegal våpenhandel. Dette gjør det dermed vanskelig å si noe om Norges faktiske rolle på verdensmarkedet.»

Norges tall stemmer, fordi vi rapporterer samvittighetsfullt inn, mens andre land ikke gjør det.

En mer nøyaktig oversikt over militærutgifter og våpenhandel kommer fra det svenske fredsforskningsinstituttet SIPRI.  I følge SIPRI oversteg samlet internasjonal våpenhandel i 2007 $50 milliarder, altså mer enn fem ganger FNs tall.

Villedende statestikk om våpeneksport

Tallene fra det svenske fredsforskningsinstituttet er mer nøyaktig gjengitt enn FN statestikk

SIPRIs tall baserer seg på åpne kilder (media og offentlige dokumenter), i tillegg til at forskerne tar direkte kontakt med myndigheter og leverandører. Tallene som brukes i FNs database er derimot resultat av frivillig rapportering, og tilslører mangelfull rapportering og underrapportering. Dessuten mangler viktige deler av handelen, som fly, skip og elektronikk.Det som også mangler i statestikken er våpen og ammunisjon som er brukt I krigshandlinger.

Det kan vanskelig å se så langt inn i fremtiden som  Statssekretær Roger Ingebrigtsen som mener at våpeneksport vil bli Norges nye inntektkilde da olje tar slutt.

Statssekretær Roger Ingebrigtsen

Det er derfor viktig å ha klart for seg størrelsesordene på disse to varegruppene. Mens våpeneksporten altså er på mindre enn 3 milliarder kroner per år, eksporterte Norge i 2010 petroleum for drøye 450 milliarder kroner.  Norges petroleumseksport er fremdeles større en verdens samlede våpenhandel som med en dollarkurs på 6 er 300 milliarder kroner.

Det er ikke noen overraskelse at USA er verdens største våpen eksportør.Oversikten under viser at det ikke altid har vært slik.I 2001 og 2002 var Russland større.

Tallene er fra  Stockholm International Peace Research Institute .

Gjeldende Rank Leverandør 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
1 United States 7220 5694 5091 5596 6750 6600 7394 7658 6090 6795
2 Russland 3985 6011 5773 5202 6260 5321 6156 5243 6026 4469
3 Tyskland 1603 821 892 1697 1067 1875 2510 3002 2499 2473
4 Frankrike 1055 1270 1308 1288 2194 1633 1577 2342 1831 1851
5 United Kingdom 1484 1257 915 617 1180 915 808 987 1027 1024
6 Spania 46 7 120 156 56 108 757 565 603 925
7 Kina 272 496 515 632 282 306 599 412 544 870
8 Israel 354 360 414 358 612 315 282 379 271 760
9 Nederland 280 203 243 342 208 583 1221 1322 554 608
10 Italia 189 217 400 312 214 743 525 706 424 588
11 Sverige 46 830 185 515 305 537 417 367 457 353
12 Sveits 176 193 157 174 250 267 306 324 467 270
13 Ukraina 288 661 244 430 202 281 557 799 269 214
14 Canada 110 129 170 255 268 235 231 343 236 177
15 Sør-Korea 8 165 N / A 104 29 48 94 228 80 163

Hjemme og passer barn


8 åringen er ikke i form det er ikke noe for ham å gjøre på Akivitets skolen eller SFO som dette het før.Det er min tur i dag til å være hjemme med ham.I uke 8 er det vinterferie i Oslo.Hvorfor trives han med å se Discovery Channel med program om skogsmaskiner?Det er tid for Beethoven symfonier for meg i dag.

Lyset over Oslo en dag i februar 2011 lyset skinner på Nesodden tror jeg.Tatt fra Økern

%d bloggere like this: