Krigen mot julKristtorn

Midt i desember i år ble femteklassinger på Øren skole i Drammen nektet å gå med nisselue. Reaksjonene uteble ikke , det var intervjuer med lærere og rektor på NRK i forskjellige nyhets sendinger og debatten raste på sosiale media. Sentrale og lokale politikere kom raskt på banen med skarpe reaksjoner på skolens utspill. Debatten i Drammen hadde blitt mer riktig hvis skolen hadde fortalt det som det var, og ikke pakket den inn i en lettantennelig religiøs og kulturell begrunnelse som nærmest ba om bråk.

Julemarkeringen omgjort til vintermarkering på skole i Drammen.

Etter at debatten hadde rast i flere dager innrømmer endelig rektor på Øren skole at det var hensynet til en etnisk norsk religiøs minoritet blant elevene som var årsaken til at julemarkeringen ble omgjort til en vintermarkering. Det er klargjørende og bevarer samtidig personvernet i forhold til barna. Mange trodde det var av hensyn til religiøse minoriteter som muslimer. Mange tolket derfor dette inn i debatten om integrering og islam. Det kom raskt markante reaksjoner fra sentrale og lokale politikere, og i utallige debatter. Der levde diskusjonen etter hvert sitt eget liv, fjernt fra den reelle debatten som norsk skole har hatt i hundre år: Hvordan skal skolen håndtere elever fra religiøse minoriteter.

Hvem i Drammen er det som ikke feirer jul ?

Det må selvfølgelig bli rene spekulasjoner om hvilken religiøs gruppe i Drammen som ikke feirer jul.

Selv om nisseluer ikke har noe med kristendom å gjøre er julefeiringen så etablert i Norge at det er feil å kutte ut julemarkering , spesielt for barn. Det hadde vært mer riktig å eventuelt frita disse barna for deltagelse i julefeiring. Og ikke la intolerante foreldre med manglende toleranse styre julefeiringen .

Resultatet ble frustrasjon hos mange muslimer, som ennå en gang havnet i en debatt de igjen ikke hørte hjemme i. Enkelte muslimer feirer faktisk jul for at deres barn skal være mest mulig integrert i samfunnet her i landet.

Foreldre som mangler toleranse.

I utgangspunktet er det feil å la små ytterliggående religiøse grupper styre en skoles julemarkering. Årsaken er foreldre som mangler toleranse for at barna deltar i julemarkeringen. Ikke mye i dialogens og respektens ånd på Øren skole i Drammen.

Man kan ikke respektere andres kulturer hvis man ikke respekterer sin egen norske kultur . I Norge har vi feiret Jesu- fødsel i 1000 år. Hvorfor skal vi slutte med det ?

Solsnuentusiastene må gjerne feire på sin måte, men det går ikke å presentere en fest for vintersolverv for mine barn. Mine barn skal ikke og vil selv ikke være isolert fra julefeiringen eller være med på «alternative» feiringer.

Tradisjonen handler om Jesu fødsel og at familie er sammen. De fleste er glad for at dagene blir lengre og lysere, men vi feirer ikke dette. Vi feirer heller ikke Odin og Tor. Vi feirer en kristen jul og så får den enkelte tro på sin måte om himmelens og jordens skaper. Julefeiringen en er vant med er den vi vil ha på godt og vondt. Det gode er halv skatt det ergerlige er at det allikevel ikke er nok penger.

Det uheldige i denne saken er derfor ikke bare belastningen skolen indirekte påførte elevene i et velment ønske om inkludering.

Lærdommen av denne saken er at religion og høytider er så viktig å håndtere bra av hensyn til elevene at skolene må ha enda klarere kjøreregler som fritar enkeltlærere fra å utforme religionspolitikk i praksis. Og når skaden har skjedd, er det bedre å si sannheten innenfor rammene av personvernet enn å pakke det inn i langt mer kontroversiell begrunnelser enn det var grunnlag for.

Det er ikke manglende respekt for andre religioner å synge om Jesus.

Man kan ikke respektere andres kulturer hvis man ikke respekterer sin egen, det er en sjøldestruktiv atferd. Det er ikke manglende respekt for andre religioner å synge om Jesus.

Jesus

Bor man i et land som har feiret Jesu fødsel i tusen år er det feil å anse det som krenkende at vi fortsetter med det fordi om noen som tror på noe annet har flyttet hit. Og du og de andre solsnuentusiastene kan se på det som en tributt til solsnu at vi ferier Jesu fødsel i tilknytning til den gamle festen. Det at vi feirer sammen gjør festen større og bedre , ikke mindre.

Undervisningsdirektoratet stanser gudstjenesten siste skoledag.

Tidligere har Ski ungdomsskole hatt en delt julefeiring med julegudstjeneste og alternativ feiring. Nå har Undervisningsdirektoratetgått ennå lenger og har informert skolene at man bør unngå gudstjeneste på siste skoledag.

Denne diskusjonen som vi har hatt i Norge i desember 2011 har ting til felles med diskusjon i USA og andre land. Enkelte vil erstatte ordet christmas tree med holiday tree.

Erstatte Christmas tree med Holiday tree?

Nåtidens kontroverser om julefeiringen forekommer hovedsakelig i vestlige land som USA, Canada, og i noe mindre grad Storbritannia og Irland. Diskusjonen og vanligvis stammer fra kontrasten mellom ,juleferiens betydelige sosiale og økonomiske rolle i flere land og , julens tilknytning til kristendommen i et stadig mer multi kulturelt samfunn .

De siste tiårene har offentlige, bedrifter og offentlige etaters omtale av begrepet «Christmas» i blitt erstattet med en fellesbetegnelse-regel «holiday » eller «vinter» – for å unngå referanse til ferie ved navn .

I tillegg er populære ikke-religiøse aspekter ved julen, slik som julesanger og juletrær, fortsatt viktig og anerkjent, men er vagt assosiert med uspesifisert «helligdager» heller enn med julen .

Dessuten er mange butikker og annet næringsrettet virksomhet bedt om å hilse sine kunder med «Happy Holidays» eller «Sesongens Greetings» enn med den tradisjonelle «Merry Christmas» .

Tilhengere av bruk av begrep som «holiday» i stedet for «Christmas» argumenterer for at mange av symboler og atferd som vestlige samfunn har kommet til å assosiere med julen var opprinnelig fra førkristen hedenske tradisjoner og hendelser som er eldre Jesus , og dermed trenger ikke være direkte forbundet med julen. Spesifikt, symboler og atferd som julesang, juletrær, misteltein, kristtorn kranser og Juleved, har før-kristen opprinnelse.

Det er også hevdet at som det vestlige samfunn fortsetter å deles opp kulturelt og religiøst, offentlige anerkjennelse av en potensielt sekterisk ferie, som jul, kan ses som ikke-inkluderende eller støtende til ikke-kristne .

Sensurere bort julen?

Uttrykket «Krigen mot jul har» ofte vært brukt for å betegne jul-relaterte kontrovers i media. Begrepet ble kjent delvis takket være kommentatorer Bill O’Reilly som Peter Brimelow tidlig på 2000-tallet.

Brimelow og O’Reilly hevdet at enkelte fremtredende media personer sensurerte bruken av ordet «Christmas» eller dets religiøse aspekt som stadig ble sensurert, av en rekke annonsører, detaljister, offentlige (fremtredende skoler), og andre offentlige og diverse organisasjoner.

Julefeiringen i den norske skole ligger under kunnskapsminister Kristin Halvorsen fra SV. Kunnskapsminister før Kristin Halvorsen var partikollega fra Sosialistisk Venstreparti Bård Vegar Solhjell. Departementet sender signaler nedover i byråkratiet og til direktorater . Det er på tide å spørre seg selv om hva slag julefeiring vi vil ha. Det er mange varianter på julefeiring , hver familie har sin egen. Er vi være så redde for å ta ordet kristen i vår munn?

Den rød grønne regjeringen har styrt landet vårt i seks år nå. Enkelte fra venstresiden sier: tenk selv og andre på venstresiden politisk hevder at religion er som opium for folket. Andre vil fjerne kristendommen i ord og tradisjon og erstatter kristendom med tro på f.eks. humanisme og sjølberging .

Denne bloggen er skrevet etter inspirasjon fra interessante debatter på sosiale media og pressen ellers. For meg handler det ikke så mye om å tro på kristendommen eller jesus fødsel. Det er ikke så viktig om jesus ble født i desember eller april. For meg er det viktig å bevare en tradisjon som vi har feiret i 1000 år.

Krybben der Jesus ble født.Dette er fremdeles grunnen til julefeiringen for mange.

 1. Ole
  28. desember 2011, kl. 09:31

  Jaja, likefullt ble det jul alikevel, som det står i sangen.

  Men det er jo på så utrolig mange måter folk feirer jul på. Tror ikke det er en fellesnevner, eller at det er bare en stor fellesnevner. For selv om kirken og mange kristne feirer «christmas» i engelskspråklige land, er «jul» eller «jol» det begrepet vi bruker. Noe som ikke har med kristendommen å gjøre i opprinnelig forstand.
  Her i landet tar vi heldigvis en del nye ting til oss, i motsetning til strenge, religiøse samfunn. Der er det rimelig ufravikelige regler og direktiver for hva høytider og festdager skal inneholde.
  Dem om det.
  Her legger vi forskjellige ting i det, og denne forskjelligheten bør absolutt ikke føre til utelukkelse av noe eller noen, så sant det ikke krysser norsk lov.

  Vi kan og bør heller ikke pålegge folk å bruke pinnekjøtt, grønt naturjuletre ….og for noen innebærer dette til og med å ta liv, og noen blir jo vegetariansk temmelig opprørt på dyras og egne vegne…og vi tvinger jo ikke muslimer til å spise svineribbe heller. Såpass respekt bør alle ha at da både godtar og kan leve med forskjellene, hvor enn uklokt og lite vitenskapelig basert det er at DET skal spises og DET sakl ikke spises.

  Vi gir jøder og muslimer lov til å praktisere sine former for kosthold og andre særvaner, selv om enkelte kristne (fortsatt en del av dem) sier at alle folkeslag skal bli til «mine» disipler. Noe som kanhende innebære krav om å legge om litt av hvert både i tanke- og ernæringsverden. Dette grubler jeg ikke så mye over, men likevel forholder seg man til jul, fester og høytid på romslig vis. Folk skal da få feire!

  Også solsnu, selv det er vitenskapelig bevist at ikke sola snur. Men noe snur, i alle fall. Og da går det mot lysere tider.

  Det er ikke alle som liker dette. De står for formørking, hemmeligholdelse, lukkethet og tvang. De vil forskåne sine barn for å vite om andre former for levesett og tro, og alt tyder på at vi i skoleverket må mer aktivt på banen med opplysning. Både om jul og høytid, sevsagt, men enda mer om levesett i det daglige.

  Hva amerikanerne får til om nisse og holiday og hva som fungerer best markedsmessig, hva som genererer mest handel… det får de som bekymrer seg for det styre med.

  At det dukker opp noen rare utslag med eller uten råd lue, lys i hår, lys i trær, 80.000 lys rundt huset sitt, Coca-Cola-trailere eller Jo-ho-hooo-nisser fra Nordpolen…eller irriterte fjøsnisser som lager spetakkel om de ikke får grauten sin… det får vi bare leve med,

  Vi lever med fantasien og vi lever med realitetene rundt oss, og begge deler i sunne, tilpassede doser er bra. Nisselue eller Jesus, valget er der og bør være der. Ja takk, begge deler!

  • 28. desember 2011, kl. 12:45

   I utgangapunktet hadde jeg i tankene , den til tider overdrevede tilpassning av vestelig kultur mot muslimer.British Airways er ofte kritisert for dette hvor bruk av hijab er sentral. Etterhvert som debatten rundt Øren skole i Drammen ikke handlet om muslimer , men om en eller annen norsk sekt falt dette argumentet bort til en viss grad. Det andre er en bekymring fra min side er kreftene som tilsynelatende vil fjerne symbolikken rundt Jesu fødsel. Denne tradisjon som er 1000 år eller noe slikt er vel innarbeidet her i den vestlige verden. Det er mange grunner til at jeg mener det er feil å fjerne denne. Men det en VERDI som jeg tror er viktig å bevare.
   Jeg blir nok provosert av humanetikere som nærmest føler seg forulempet av høytider som er forbundet med kirke.Jeg trekker frem et eksmpel fra Ski Ungdomsskole hvor U.direktoratet råder skolene til ikke å feire jul i kirken.Som du vet er det mulig med fritak fra deltagelse i kristne høytider.Nå skal kirken, skolen og juletradisjonen skilles helt. Er ikke sikker på om dette er riktig. Men det er et skritt i retning av å fjerne det kristene fundamentet som allerede er frivillig.Det var forøvrig ikke en tradisjonell julesang i skoleopplegget til junior gutten. Ikke at julesangene for en hver pris må ha religiøst innhold, men selv Du Grønne glittrende tre god dag slapp ikke igjennom hos klasseforstander som elegant valgte sangene og samtidig er fritatt fra alle julefeiring.
   Men det er jo slik: hver familie sin juletradisjon og bra er det. Jeg er i tvil om dette går i riktig retning for julefeiringen i fremtiden. Stort sett bør feiringen være slik vi kjenner den og kke klusse for mye med det gode i juletradisjonen.
   Jeg er litt forvirret med det som skjer i USA. Jeg feiret litt med amerikanere her i Oslo litt tidligere i julen. Det er hyggelige mennesker selv om Obama får skylden for det meste inkludert dårlig vær. En konspirasjon er at Obamas folk nå gjennomsyrer offentlig administrasjon og er i ferd må å fjerne kristendommen fra USA. Det hjelper ikke om han går i kirken hvar søndag utenfor Washington sentrum.Obama er egentlig muslim. Dette er tull selvfølgelig. WAR ON CHRISTMAS diskusjonen som har på gått i USA i mer enn 10 år nå.Starten på diskusjonen startet trolig da de nevnte personer i bloggen som er kommentator i Fox News kalte fjerningen av Christmas ordet som sensur.

 2. Ole
  28. desember 2011, kl. 13:32

  Du må huske at «humanetikere» er like forskjellige fra andre «humanetikere» som kristne er fra andre kristne, og jeg tror gode og romslige folk fra begge leire klarer å inkludere tradisjoner og symboler – og all feiring er jo snakk om ytre symbolske fakter – selv om motstandere både av kristne og humanetikere frykter utradering, sletting av «gode» verdier og gjerne tolker alt i verste mening.
  Jeg er typisk en humanetiker som er glad i jula, men på min måte. Jeg vil ikke trøkt noen holdninger med over meg som sier at «slik er du», «slik mener du» o.s.v¨.
  Like lite som moderat kristne vil like å bli kalt fundamentalist.
  Moderate jøder, muslimer, kristne og humanetikere er akkurat like mye verd i mine øyne…mens strenge, fordømmende og aktivt ekskluderende av enten den ene eller andre typen har MYE å lære. De mest begrensende og begrensede er faktisk primitive i all sin tvangsmessighet, og nærmer seg faretruende psykiatrien i måten de oppfører seg på. Stakkar!

  • 28. desember 2011, kl. 15:42

   Romslighet er en viktig her, det har du rett i. Det er selvfølgelig plass til den jula som familene selv vil ha, nye familer finner sin tradisjon osv. Det er riktig at «alle» finner sin jul.Tradisjonene er forskjellige etter som hvor slektene kommer fra i landet når det gjelder mat og drikke.Er ikke sikker på hvor skillelinjene går på julefeiringen for mange. Noe er på mat annet er på innholdet åndelig.
   Jeg tror ikke vi ville hatt den samme trenden med mindre og mindre markering av kristent innhold om det for eksempel hadde vært en fra Krisitelig Folkeparti som hadde vært kunskapsminister(bare for å sette det litt på spissen).Ja jeg hevder at trenden vi ser er politisk styrt!
   Romslighet ja , savner nok tolleranse og respekt fra Humanetisk Forbund og Jens Brun Petersen

 3. Ole
  28. desember 2011, kl. 19:01

  Det har jeg ikke noen forutsetninger for å være enig/uenig i. Vet ikke hva du sikter til. om det er noen konkrete saker nå før jul. Men de må vel «stå på» litt for humanetikerne som motvekt til f.eks. den ukritiske forkynnelsen som foregår i mange skolesammenhenger ennå, selv om dette er ulovlig.
  Vi må være glade vi ikke bor i Jerusalem, der prester og troende sloss og kaster rare ting på hverandre…fordi de har RETT!

 1. No trackbacks yet.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: