Trond Giske mot alt og uten konstruktive løsninger i TV2 saken,


Verken Ap-kamerater eller arbeidskamerater Harald Norvik og Trond Giske

Samtidig som statsminister Jens Stoltenberg og næringsminister Trond Giske håper at TV2 krigen skal slutte,fyrer Styreformann Harald Norvik i Telenor av nye salver mot Trond Giske.

Trond Giske mot alt og uten konstruktive løsninger

I følge Norvik kom ikke Trond Giske med noen konstruktiv løsning, det var ingen norsk løsning fra næringsministeren. Trond Giske var også i mot at Telenor eide TV2.

På en måte var næringsministeren mot alt og uten konstruktive løsninger.

Telenor var eier av TV2 gjennom eierskap i A-pressen. Danske Egmont var allerede den andre eieren av TV2 og hadde forkjøpsrett til A-pressens aksjer. Dermed var det ikke mulig med andre norske eiere. Hvis Egmont ville kjøpe TV2.

Etter at stormen har lagt seg og ettertanken kommer så er det ikke besøket på Lorry som er det store problemet .Enkelte kommentarer i aviser går ut på at Trond Giskes plass i regjeringen snart blir ledig.Men Aftenposten holder det som svært usannsynlig at Stoltenberg vil komme til å fjerne Giske, selv om avisen mener næringsministeren har gjort «åpenbare forsøk på å undergrave regjeringens politikk».

Giske har opptrådt uryddig på flere måter. Selv om hele tiden holdt fast ved at han ikke kunne instruere styret, har hans virksomhet for å hindre salget vært så aktiv og intens, at styrelederen forlangte å få protokollert at Giske ikke hadde planer om å foreta endringer i styret, skriver Aftenposten, som støtter opposisjonens krav om at næringsministeren snarest må redegjøre for Stortinget om saken.

På leder plass i dagens utgave av Dagens Næringsliv mener avisen at næringsministeren må byttes ut, han er rett og slett udugelig. Giske har brutt prinsipper for eierstyring som han selv, næringsdepartementet og regjering har har laget. I følge avisen har Trond Giske derved vist seg uegnet som næringsminister.

26 milliarder i tap grunnet Giskes klønete handling I Eksportfinans saken.

En må heller ikke glemme saken om Eksportfinans hvor tapene ble på hele 26 milliarder grunnet Giskes egen klønete handlinger.

Bakgrunnen er at regjeringen selv vil ta over mellomfinansingen for norske eksportbedrifter. Dette har til nå blitt håndtert av Eksportfinans, som eies av DNB, Nordea, Staten og Danske Bank.

Da staten vedtok å opprette et statlig organ som skal overta ordningen med subsidierte fastrentelån (CIRR-lån), den såkalte 108-ordningen, oppstod det umiddelbart en krise i Eksportfinans. Kreditbyrået Moody’s valgte umiddelbart å nedgradere gjelden fra trippel A til «søppelgjeld». Konsekvensen av dette var at lånegiverne på kort tid tapte 25 prosent av verdiene på sine Eksportfinans-obligasjoner.Beregninger viser at hele 26 milliarder kroner gikk tapt den dagen staten gikk ut med at det var kroken på døren for Eksportfinans.

«Ekspertuttalelser» nivået.

Jeg tror det tar tid før stormen rundt TV2 saken legger seg. Avisene er nå kommet til nivået «Ekspertuttalelser».

De fleste avisene kritiserer Trond Giske på leder plass med litt forskjellige vinklinger.

Nettavisen E24 har snakket med Stein Ivar Hagen og sier at Harald Norvik hadde fått sparken hvis det hadde vært en privat bedrift. En styreleder som hadde gått mot en majoritetseiers signaler ville bli byttet ut.

Professor i forretningsjus ved Handelshøyskolen BI.Tore Bråthen sier Harald Norvik kan overleve fordi det er blitt en politisk sak.

Giske Ukas helt ifølge Rød Ungdom.

Trond Giske får støtte av den mindre presise Torbjørn Berntsen som kaller Giske saken «storm i et vannglass».Rød Ungdom utropte Trond Giske til ukas helt.Rød Ungdom kåret tidligere til Ukas Dust for han ikke gjorde nok for REC arbeiderne og deres arbeidsplasser. Denne gang er derimot Trond Giske Ukas Helt for han kjempet for å beholde TV2S på norske hender.

Salg av TV2 til Danske Egmont gjør at Edda media kommer tilbake på norske hender.

LO leder Roar Flåthen skriver i dagens utgave av Dagsavisen at salget av TV2S aksjene gjorde det mulig å kjøpe tilbake til Norge  Eddamedias aksjer. Edda avisene har vært eiet av  et britisk børsnotert selskap.

I tillegg skriver Flåthen at det er flere norsk ansatte enn dansk ansatte i Egmont. Derfor blir hele diskusjonen om norsk eierskap litt meningsløs i denne sammenheng.

Gi Trond Giske et kontor på tørkeloftet.

Enkelte spekulasjoner på Twitter er at Giske snart må bytte departement. Nå er det ofte slik at hvis en statsansatt, leder eller mellom-leder som blir overflødig får et lite kontor. En får et kontor på 9 kvadratmeter og en stilling uten ansvar og portefølje.

– En statsråds uttalelser må vi ta hensyn til. Men vi er ikke forpliktet til å følge dem fordi vi må sette hensynet til selskapet først. Det har vi gjort. Det er styret som har ansvaret, og ikke statsråden, sier Norvik.

Han mener det fortsatt var riktig av ham å gå ut mot statsråden fredag og legger vekt på at hans uttalelser er «helt i henhold til det jeg sier nå» og forklarer:

– Giske forsøkte å få oss til å ta en annen avgjørelse enn det vi var i ferd med å gjøre. Dessuten hadde han ikke regjeringens tilslutning til det. Det var ikke forankret i regjeringen, sier Norvik.

Det var i går ikke mulighet å få en kommentar av Giske selv, men hans kommunikasjonsdirektør Anne Cecilie Lund sier følgende:

– Det er hele tiden kommunisert at departementet ikke hadde noen instruksjonsrett, og at den endelige avgjørelsen følgelig lå hos selskapet. Derfor har heller ikke departementet utredet alternativer. Det er ikke vår oppgave som eier.

– Heller ikke i en eventuell sak om Telenor skulle kjøpe TV2 har vi noen instruksjonsrett. Men vi har ment at et slikt kjøp vil kunne være omstridt, sier kommunikasjonssjefen.

Giske eller Norvik beholde eller beholder ikke stillingen.

Dagbladet henter frem «ekspert hjelp» fra forskjellige steder. i dag uttaler Stein Erik Hagen at i et privat selskap ville Harald Norvik fått sparken? I går  var det ennå en ekspert som uttalte i Dagbladet  at Både Nordvik og Giske ville beholde jobben hvem som går og består vil tiden vise.

Oppdatering februar 2012

Saken er nå  blitt tema i en åpen høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Giske har sin egen oppfatning av virkeligheten eller er grenseløst frekk! Giske sier han ikke er innkalt til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite for å redgjøre for TV2 salget. Nå heter det «åpen høring i forbindelse med Riksrevisjonens rapport om kontroll med forvaltningen av statlige selskaper». Men leder av Stortingets kontroll-og konstitusjonskomitee Audun Anundsen og Saksordfører Per Kristian Foss sier at TV2 saken er et tema. Trond Giske har en ringrev og bedriver politisk spill uten like.

 

 

 

 

 1. 18. januar 2012, kl. 19:05

  Ja, det er mange måter å overføre penger på…26 mrd hvitvaskes overfor Riksrevisjonen på en sofistikert måte, og Giske framstår som en nyttig syndebukk for å gi skinn av troverdighet.

  Samme Giske benyttes for å gi Telenor større mediemakt over landet vårt – kontrollert av bl.a russiske bakmenn. Er det noe som lukter her? Putin snakket i høst om en euro-asiatisk union…Kirkenes er åpen for russere uten visum, og militæret er helt minimalt mot Russland.
  Også NAV er et glimrende kontrolltiltak over nasjonens borgere

  http://nb-no.facebook.com/pages/Norulv-%C3%98vrebotten/255668234467889

  • 19. januar 2012, kl. 10:29

   Det er vel en idelogisk sak blitt det her.Trond Giske,Kristin Halvorsen og Navarsete er et kobbel. Skjønner ikke at det norske eierforholdet er så viktig her.

 2. 26. januar 2012, kl. 23:05

  Noen hvitvasker pengene – Røkke? Det verserer rykter om Kreditkassens milliardtap i Seattle i 1989 der avdelingsleder Bjørn R. Gjelsten stod sentralt og 1 milliard (89-kroner) gikk fløyten. Beløpet tilsvarer lån til Røkke… Året etter var Kredittkassen nullet ut som bank.

  Forøvrig er dette et godt innlegg om dagens styre, sakset fra ekspertblogger:
  Når det er drept 77 mennesker for et så høyt politisk formål som å beholde en fremmed stormakts kontroll over Norge, kan du være sikker på at de døde blir brukt om og om igjen i narrespillet. Det er også typisk for KGBs fremgangsmåte. Bruk og kast og bruk igjen har for eksempel vært et fast mønster i behandlingen av politikere i Arbeiderpartiet i denne virkelige utgaven av Animal Farm. Et menneske som Arne Treholt er blitt brukt og brukt om igjen mye. Det samme er sjefredaktører og politikere ellers blitt opp gjennom tiårene. Det utgjør et fast handlingsmønster.

  Når mennesker blir behandlet som husdyr, er dette naturlig. Det var en slik tankegang som Josef Stalin etablerte. At den skulle være avskaffet, er å tro på julenissen. Den er veldig effektiv. Ingen gir opp å være herrefolk hvis ikke de må. Særlig ikke når et slikt herskende regime kan være skjult og dermed langt mer effektivt enn i den åpne utgaven som nazistene praktiserte. Kommunistene var langt smartere.

  Riksadvokat Tor-Aksel Busch står igjen som helt kompromittert etter saksbehandlingen av terroranslaget 22. juli. Han har vist kortene og medvirker til bedrag for å kamuflere forbrytelsen. Noe som er det samme som også¨å medvirke til å befeste Russlands kontroll over den gamle dobbelstaten sin i Norge. Det første han sa offentlig var at Anders Behring Breivik skulle stå til ansvar for hvert eneste drap som var gjort på Utøya.

  Dette hørtes tilforlatelig ut, men det er det slett ikke når du legger den virkelige konteksten til grunn for forståelsen. Da er denne fragmenteringen av massedrapet en del av bedraget. De drepte skal brukes rått til enda mer kamuflasje for å skjule virkelig hensikt, og dette blir ikke bare gjort for å befeste den gamle kontrollen over Norge. Slik den har vært før.

  Målet er langt større. Terroren og det pågående bedraget blir også gjennomført for å fremskynde en strategisk prosess for å integrere Norge langt hurtigere i det russiske mafiasystemet og gjøre herredømmet mer åpent. Russisk marine øver allerede oftere sammen med den norske marinen enn hva offisielt allierte innen NATO gjør. Den virkelige makten ligger i Moskva.

  Carl I. Hagen hadde ikke de beste motiver da han i sommer ville begrense politiets etterforskning av massedrapet, men Hagen hadde så avgjort et poeng når innvendingen hans blir satt inn i den riktige konteksten:

  – 69 personer har han drept på Utøya. Om han, da han begynte å skyte, gikk til venstre og skjøt den unge jenta, eller til høyre og skjøt den unge gutten; at noen av foreldrene skal vite om rekkefølgen og nøyaktig sted og alt sånt noe, det begriper ikke jeg. Men jeg respekterer at det er de pårørende som bør ha en innflytelse, sa Hagen til VG.

  Jeg husker hva Tor-Aksel Busch var med på i 1984, da Arne Treholt ble tatt for spionasje. Det var et medieshow uten like med helikoptre i luften og alt annet som skulle befeste hva vi nå vet var en illusjon om at en forferdelig trussel mot rikets sikkerhet var fjernet. Senere fulgte en rettssak med det samme medietrykket og en dom på tjue års fengsel for å ha gitt russerne notater fra slike politikere som Johan Jørgen Holst, med stempel «Begrenset» på. For øvrig notater av samme sort som jeg året etterpå hadde i kofferten og i stuen hjemme i Bygdøy Allé i Oslo til enhver tid, og som verken Holst eller jeg anså for å være særlig farlig om andre fikk vite innholdet av.

  Hele saken mot Arne Treholt var et show, et skuespill med KGB i regien fra A til Å. Du kan åpenbart ikke blottstille noe til fare for rikets sikkerhet når dette rikets sikkerhet i realiteten hviler på den du i så fall skulle ha blottstilt hemmeligheten for. Det er rasjonelt umulig.

  Igjen ble det laget en kontradiksjon.

  Arne Treholt ble i realiteten ofret på samme måten som ungdommene på Utøya for å befeste Moskvas kontroll over Norge og på den tid samtidig lure USA, Storbritannia og andre vestlige land til å tro at Norge som stat var en venn og trofast alliert i NATO. Sannheten var da som nå den motsatte. Derfor måtte folk i Arbeiderpartiet som Arne Treholt jevnlig bli lurt inn i feller for å bli ofret på tempelplassen for høyere formål. Om noen blir skutt som dyr på en øy en sommerdag i 2011, eller kastet i fengsel en vinterdag i 1984, er ikke relevant. Poenget er at noen blir ofret for å beholde kontrollen over de andre. Det er strukturen. Den går igjen.

  «Arne Treholt sviktet oss alle,» var konklusjonen i lagmannsrettens dom over Arne Treholt da han i 1985 ble buret inne for tjue år på premisser som er falske i den riktige konteksten. Når den nå i ettertid er identifisert.

  Dommen ble avsagt av blant andre dagens høyesterettsjustitiarius Tore Schei, som altså medvirket til dette narrespillet fra Moskva. Hvor det norske folk ble lurt trill rundt. Slik det også blir gjort nå.

  Mulig at Arne Treholt svek, men det var et lite svik sammenlignet med dem som er gitt embeter for å utøve lov og rett på høyeste nivå i Norge. Nå skal det lages et nytt show i april med overføring av rettssaken mot Anders Behring Breivik til skjermer i store byer ellers i landet. Hvert lik av hver eneste ungdom skal brukes for hva det er verdt til å skjule at Russland fester grepet om Norge. Fastere enn noensinne før. De blodige bildene skal dra oppmerksomheten din bort fra virkelige motiver og relevante prosesser som terror og alt bedraget før og etter tok og ennå kontinuerlig tar sikte på.

  Så rått er nemlig dette spillet og formålet blir mye lettere å gjennomføre for de hemmelige russiske tjenestene når så mange på toppen i Norge har et stadig større behov for å berge eget skinn. Slik er det å havne i mafiaens grep. Norge har vært der i over 70 år og jurister har utgjort bærebjelkene. Med alt sitt smarte bedrag kamuflert som smart jus. Mennesker er fanget i spillet i det negative rom. Ofte helt fra ungdomstiden.

  Det er mange av dem som skal stå ansvarlig for hvert eneste liv som de har medvirket til å ta eller ødelegge. Riksadvokaten ikke minst. Medvirkning er like straffbart som å gjøre selve udåden på Utøya og i tillegg kommer samme type manipulasjon i saksbehandlingen av alvorlige forhold gjennom hele livet siden debuten med Arne Treholt i 1984.

  Noen forbrytelser blender som følge av størrelse. I Norge er det mange av dem.

  http://www.vg.no/nyheter/innenriks/oslobomben/artikkel.php?artid=10081273
  http://nb-no.facebook.com/permalink.php?story_fbid=205229802906580&id=255668234467889

  • 30. januar 2012, kl. 14:59

   Det er vanskelig å ha en klar mening om det her.Det blir litt vel spektalulært ned en løsning du antyder her.Jeg tror at Giske kan komme til å få en annen jobb på sikt.Giske er på venstresiden i et sosilistparti som Arbeiderpartet.Trond Giske opptrer idelogisk her.Å være i takt markedet er viktig for foutsigbarhetene for staten som forretningspartner.Trond Giske står ikke for en forutsigbar politikk.Skal bli spennende å se hva som skjer ved neste møte i kontrollkomiteen

 1. No trackbacks yet.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere like this: