Arkiv

Archive for the ‘Halden’ Category

Meld deg inn i Arbeiderpartiet så er du sikret jobb

26. mai 2011 1 kommentar

Norge har hatt en regjering  bestående av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet i 6 år. Hva har dette gitt oss lokalt og på riksplan?

Arbeiderpartirosen en vissen rose etter 6 år med Jens Stoltenberg som statsminister

At regjeringen Stoltenberg er i sin andre periode gjør at den rødgrønne regjeringen opptrer med nokså stor grad av selvsikkerhet.

Hvis en ser på noen av de siste hendelsene bare den siste måneden er det tegn som tyder på selvsikkerhet, rå makt, manglende musikalitet og selvkritikk råder i regjeringen.

Makt korrumperer

For den franske filosofen Montesquieu, som levde på 1700-tallet, var det viktig å begrense korrupsjon blant kongen og adelen i det franske samfunnet. «All makt korrumperer, absolutt makt korrumperer absolutt,» skrev han blant annet med klar henvisning til den enorme sløsing med penger under kongens enevelde. I 1748 formulerte han maktfordelingsprinsippet, som skulle sikre at statsmakten ble delt på tre uavhengige organer: en lovgivende, en utøvende og en dømmende makt. Disse organene skulle være uavhengige av hverandre, og ingen skulle dominere over noen av de andre. Det var derfor viktig at de balanserte hverandre, gjennom atskilte myndighetsområder og en helt klar oppgave fordeling dem i mellom.

For å hindre maktmisbruk skulle statsmaktene holde hverandre i sjakk gjennom et system av vekt og motvekt. Den lovgivende makt skulle tilligge folket selv gjennom valgte representanter. Den utøvende makt skulle kongen ha, «fordi denne del av regjeringen, som nesten alltid krever rask handling, blir bedre utført av én enn flere.» For at ikke den lovgivende forsamlingen skulle bruke lovgivningen til å gi seg selv all makt og derved sette de andre statsmakter ut av spillet, måtte kongen ha vetorett. Den dømmende makt kunne på sin side ta stilling til eller avgjøre om en ny lov som var gitt av de folkevalgte var i samsvar eller i strid med grunnloven.

Parlamentarisk suverenitet i form av parlamentarisme er et inngrep i maktfordelingsprinsippet.

Stoltenberg opptrer smålig

Den Rødgrønne regjeringen bestemte seg for å gjøre en ”kraft tak” for krigsveteranene. Den 8.mai ble Krigskorset igjen utdelt i Norge. Siste gang den ble utdelt var etter 2.verdenskrig av Kong Haakon. Men i 2011 var dette en politisk sak som Statsminister Jens Stoltenberg ønsket å markere og regjeringen skulle ha æren for dette. Kongen ville gjerne dele ut medaljen, men det skulle han ikke. Statsminister Jens Stoltenberg var urokkelig og smålig. Han stod på sitt til han ,i all sin umusikalitet ,og hylekoret og protestene fra folket ble høyt nok for ham og la seg flat.

Etter denne fadesen og lovet Statsministeren at neste gang skulle kongen få dele ut medaljen. Stoltenberg ender derfor opp som smålig og Kong Harald som en Konge med personlighet som en romslig statsmann verdig.

Utenriksminister Jonas Gahr Støre går også utenom kongen

I utenriksdepartementet opprettes ambassadører på samlebånd for forskjellige oppgaver. Hovedregelen er at ambassadører, og ambassadører med særlige oppdrag, utnevnes av kongen. Utenriksinstruksen som det heter, er fastsatt av Kongen i Statsråd. Men i den senere tid er det ikke utnevnt av Kongen ,de er utnevnt av UD. Professor i offentligrett Eivind Smith reagerer på dette og kaller det uryddighet fra Utenriksdepartementet. En av de 11 som Arbeiderpartiets Utenriksminister Jonas Gahr Støre har utnevnt til ambassadør med særlig oppdrag er Ingrid Schulerud som er gift med Arbeiderpartiets Statsminister Jens Stoltenberg.

Jonas Gahr Støres og utenriksdepartementet ”nye” rutiner er til vurdering i Stortingets kontroll og konstitusjonskomiteè. Leder i komitéen Anders Anundsen(FRP) er i tvil utenriksministerens tolkning er i tråd med bestemmelsene. Anundsen har nå bedt Aps Utenriksminister Jonas Gahr Støre om en forklaring om den nye praksisen som UD har startet, med å gå uten om kongen.

Politidirektør og tidligere statssekretær i Justisdepartementet Øistein Mæland innkrømmer medlemsjuks da han var leder i AUF.

En annen sak som er dukket opp er at tidligere statssekretær i Justisdepartementet Øistein Mæland har nå fått Ingelin Killingrens tidligere jobb som Politidirketør. Ingelin Killingren (63)er som Øistein Mæland medlem av Arbeiderpartiet og har ”partiboka i orden”. Men den samme Øistein Mæland var leder i Oslo AUF fra 1979-1982 og har innrømmet at han og AUF søkte om tilskudd og fikk tilskudd fra kommunen på kurs som aldri har vært avholdt. Det er også kjent at AUF oppgav flere medlemmer enn de egentlig hadde og fikk støtte. Øistein Mæland sa under rettsaken at ”han følte ubehag ved å signere på søknader han visste var uriktig.”

Allikevel ansettes psykolog Øistein Mæland til denne jobben som Politidirektør! Mæland var en av de to søkerne til jobben da Ingelin Killengreen (63) sluttet i jobben som den øverste sjefen for landets politifolk. Killengreen er i dag departementsråd i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD). Her har man ikke tatt jobben for å få frem flere søkere, søkere med lang erfaring fra politiet. For man kan si mye om Øystein Mæland,men noen solid politifaglig-bakgrunn har han neppe.

Ignorer regjeringen vanlig kvalitative ansettelseskrav ved ansettelser eller er det at Arbeiderpartiet tar vare på sine egne, bruker de hva som helst bare han /hun har gjort en god jobb for Arbeiderpartiet?

Rune Bjerke leder i DNB nær venn med Statsminister Jens Stoltenberg

Et annet eksemplel på nære bånd er Rune Bjerke som er leder i DNB, Norges største bank. Han er sønn av LO-økonom Juul Bjerke og bror av tidligere miljøvernminister Siri Bjerke. Bjerke er gift med statssekretær og byrådsleder kandidat for Arbeiderpartiet i Oslo Libe Solberg Rieber-Mohn. Bjerke er nær venn av Jens Stoltenberg, som var forlover i Bjerkes bryllup.

Den Rødgrønne regjering overmoden , i ferd med å råtne på rot.

Den Rødgrønne regjeringen gjør det som den finner for godt. Regjeringen er blitt ”flinke” til å bruke makten og systemet. De finner løsninger som passer der og da omdefinerer virkeligheten og legger rutiner for å nå målet.

Statsminister Jens Stoltenbergs opptreden i Krigskorset saken får Stoltenberg til å fremstå som den franske solkongen etter filosofen Montesquieus bilde.

Statsminister Stoltenberg og Utenriksminister Støre forvalter makt og bruker makten for det den er verdt.

Ser en på det lokale plan i Østfold, er Arbeiderpartistyrte Halden verdt å sette fokus på.

Look to Halden.

Det begynte med at han meldte sin interesse for en lederjobb i et selskap der han som ordfører er både styreleder og generalforsamling. Allerede her ville habilitetsalarmen gått for fulle sirener i ethvert annet selskap. Men ikke så i den helkommunalt eide Halden Asvo.

Deretter sørger styrelederen/generalforsamlingen for at han blir ansatt i en stilling han ikke er i nærheten av å være formelt kvalifisert for. Og i et klossete forsøk på å dekke over eget maktmisbruk – og den tafatthet som åpenbart preger administrasjonen i virksomheten – nekter man å offentliggjøre søkerlista til stillingen. Dermed er man langt inne i lovbruddenes uoversiktlige verden. På toppen av det hele viser det seg at Ordfører fra Arbeiderpartiet Per-Kristian Dahl slett ikke har tenkt å tiltre stillingen med det første. Han vil nemlig ha en ny periode som ordfører i Halden før han – eventuelt – tiltrer etter valget i 2015. I utlysningen het det at den som ble ansatt skulle tiltre i juni 2011…

Halden Arbeiderparti og Ordfører Per-Kristian Dahl vannærer bringer det kommunale selvstyret .I Halden er den en systemsvikt. Halden drives med andre ord etter samme prinsipper som en Sovjet republikk.

Her står bilen til Stoltenberg (hvor det er innkjøring forbudt) på tomgang mens han snakker på Sentrum VGS i Kongsvinger

For særlig Arbeiderpartiet har vel brukt hele statsapparatet i en årrekke for å spre sine tilhengere/ venner ut i høye stillinger, nesten som et edderkoppnett. Derfor er det vanskelig eller umulig å ha tillit til utnevnelser fra regjeringen Stoltenberg side. For når AP utnevner tidligere statssekretærer fra Arbeiderpartiet til høye samfunnsposisjoner, ja da blir jeg en smule mistenkelig og betenkt.

Statsminister Stoltenberg besøkte Sentrum Vidregående Skole på Kongsvinger men sjåføren skravlet i mobiltelefon og lot motoren gå på tomgang under besøket.I Bergen ville et tilsvarene forholdt gitt 5000 kroner i bot.Hvor blir det av pratet om klimakvoter?

Statsminister Jens Stoltenberg på besøk på Sentrum Vidregåendeskole på Kongsvinger

Kjell Rennesund og Aase Rennesund – too smart for their own good?


Kjell Rennesund,  leder for Østfold Analyse misbruker sin stilling hos Fylkesmann i Østfold og Østfold Fylkeskommune og får ’smekk over fingrene’ fra arbeidsgiver som skriftlig må beklage hans overtramp.

Ansatt  på Høyskolen i Østfold,  1. amanuensis Pål Foss ble kontaktet og intervjuet på NRK Østfoldsendingen  i sendingen  17.mars,  som spesialist i politisk filosofi. Høgskolens ledelse  mottok  to (2) reaksjoner på Dr. Foss frimodige analyse, et ondsinnet angrep underskrevet fra lederen for Østfold Analyse Kjell Rennesund og en muntlig klage fra hans fru Aase Rennesund (som presenterer seg som styreleder for Østfoldhelsa), uten at de to sier noe som helst om forbindelsen dem i mellom.  Foss forsøkte å kritisere manglende ryddighet i prosedyrene ved ansettelsen av( den forrige) Ordføreren i Halden i en bedrift han selv er styreleder og generalforsamling for.  Foss hevdet  at AP  er for fokusert på velferd, stor offentlig sektor og offentlig ansattes særinteresser, og for lite interessert i gjennomsiktighet i politikk, offentlig forvaltning og rettsstatlige problemstillinger.  Det som får ekteparet Rennesund til å gå av hengslene er angivelig Pål Foss

Pål Yngve Foss

bruk av ordspillet sosionomdemokrati/sosialdemokrati for å få frem poenget sitt. Mer realistisk blir de rasende på en ideologisk preget kritikk av sin nære kollega ordfører Dahl fra en velpublisert lærer i politisk filosofi. De glemmer visst helt et øyeblikk at Norge er en liberal rettsstat hvor forskere oppmuntres til samfunnskritikk og debatt,  og ikke den sosialistiske enhetsstaten som mange i SV har beundret.

Hr. og fru Rennesund  enes tydeligvis ved kjøkkenbordet hjemme om at de bør angripe Foss via ansettelsesforholdet hans ved Høyskolen i Østfold . Med hver sin høye stillingstittel i angriper de Foss` liberale maktkritikk av korrupsjon. De skriver og ringer til Foss’ sjefer og mer enn antyder at Foss ødelegger for høyskolens renome, med  sin kritikk av de rødes politiske praksis. I all  sin ‘snedighet’ later som om  de ikke er koordinert og kaste seg på en bølge protester de venter etter Foss intervju på NRK Østfold . De skal ramme en ‘skremmende’ avviker med en klage,  og så blir de gjennomskuet fordi ingen andre enn de to ektefellene har klaget til ledelsen. De to geniene snublet i egne ben – ‘too smart for their own good’ heter det på engelsk. SV’erne forstår ikke at fri forskning og ytringsfrihet er viktig i progressive og frie samfunn. Å snakke seg varm over kjøkkenbordet uten å prøve ut argumentene med utenforstående  først , er risikabelt. Det er dumt og impulsivt og noe man ikke hadde ventet seg fra en sentral byråkrat og en sentral politiker. Forholdene er små i Østfold, flere av Foss kolleger har mottatt betydelige  summer  i forskningsmidler gjennom Østfold Analyse og Østfoldhelsa hvor Hr. og Fru Rennesund arbeider, så de mangler verken nettverk eller makt.

Kjell Rennesund  er høytstående byråkrat i Østfold og SV’politiker,  gift med  en fremtredende politiker   for SV  i fylkestinget  Østfold, Aase Rennesund.

Aase Rennesund SV i Østfold

Kjell Rennesund som er leder for Østfold Analyse  bruker sin jobbtittel, mail og stilling hos Fylkesmannen i Østfold og Fylkeskommunen i en sak langt utenfor sitt arbeidsområde og i en sak hvor han altså har private interesser. Han angriper Foss  på en ondsinnet måte i et brev til Foss arbeidsgiver. Han underskriver som leder for Østfold analyse, med brevark og sender det fra deres email. Slik det fremkommer er dette fylkesmannens og fylkesordførerens mening om Foss. Ved HiØ undrer nok noen  seg over det autoritære ekteparets geskjeftighet og påpeker at det er fagpersonalets oppgave å delta i ordskiftet i det offentlige rom.

Fylkesmannens og fylkesadministrasjonen har ideelt sett fått sin  dagsorden fastsatt av velgere,  politikere og byråkrater. Kjell Rennesund misbruker sin høye stilling, kontor, mail og brevark for å skade en forsker og debattant han og fruen ikke liker, det er ingen ’liten sekretær’ som har dummet seg ut her.

Dr. Foss har klaget til Rennesunds arbeidsgivere,  som har gitt ham rett og beklaget Rennesunds misbruk av stillingen.  Denne formen for stillingsmisbruk er oppsigelsesgrunn i mange jobber, vi er spent på de kortsiktige og langsikte konsekvenser for Rennesund av hans overtramp, han sitter selv gjennom sin kone svært nært  maktens tinde i hjemfylket. Fru Rennesund sitter i styret i Østfold energi sammen med AP-ordføreren i Halden. Vi forventer ikke at fylkesordfører Haabeth  vil gjøre noe med  sin byråkrat og SV-politiker Kjell Rennesund.  Makt korrumperer og absolutt makt korrumperer absolutt.

Kjell Rennesund  leder Østfold Analyse.  Med så svak forståelse for arbeidsdelingen mellom politikere og byråkrater,  så svak kjennskap til  oppgavene til folk i høyere utdannelse tyder på manglende samfunnskunnskap. Hva slags analyser kan en slik mann gi til Østfold? Kjell Rennesund viser liten forståelse for det norske samfunnets og politikkens virkemåte,  og svak analyse. Han snakker om sosionomenes rykte, noe Foss opplagt ikke har sagt noe om,  til tross for sitt ordspill.  Rennesund later som om han er sint på sosionomenes vegne; tjenestemannen  gjør seg til forsvarer for det politiske flertallet i Halden og fylket. Dette er et overtramp fra en offentlig tjenestemann.

Kjell Rennesunds stillingsmisbruk viser gyldigheten  av  den liberale mistenksomheten overfor offentlig maktmisbruk mot borgerne.  Byråkrater skal tjene sin arbeidsgiver,  ikke bruke sin makt for partiet de er med i eller til private vendettaer. I  siste instans  blir Rennesunds  handlinger et angrep på folkestyret.

Klikk på linken under og hør intervjuet som fikk Kjell Rennesund fra Østfold Analyse til å gå over steken.

Arbeiderparti styrte Halden drives etter prinsipper som om det var den siste Sovjet republikk

21. mars 2011 2 kommentarer

Ordføreren opptrer beruset og truende overfor NRK journalist og truer med å sende en MC gjeng på ham. Dette kunnes en tro var oppspinn men uten blygsel bekrefter han historien overfor tv2.no.

Den gamle Arbeiderparti bastionen Halden har  Arbeiderpartiet styrt med rent flertall i flere tiår etter den 2. verdenskrig. LO regjerte på de mange industriarbeidsplassene. Arbeiderpartiet regjerte i kommunestyret, også lenge etter at Berg, Idd og Halden ble slått sammen til Halden kommune i 1967.

Ordfører for Arbeiderpartiet i Halden Per Kristian Dahl styrer Halden som om det var en Sovjet republikk

Kommunevalget høsten 2007 gav Per Kristian Dahl 4 nye år som ordfører i Halden, hvor Arbeiderpartiet økte sin oppslutning med 19,9 prosent og antall mandater i kommunestyret fra 11 til 21. Flertallet består nå av Ap(21),KrF(4),SV(4),Pp(1). Opposisjonen består av

FrP(8),H(5),V(2),Sp(2),RV(1),MDG(1)

På Halden kommunes hjemmeside  skriver ordføreren Per-Kristian Dahl (Ap) i desember 2010 :

”Den siste tiden har vært en turbulent tid og har inneholdt mange negative oppslag i media. Jeg med flere andre har kommentert disse påstandene og vil ikke kommentere dette her nå, men, jeg håper at vi nå kan endre fokus, slik at alt det positive som har og ikke minst skal skje i tiden framover kommer like godt fram! For å ta et helt ferskt eksempel – Halden kommunes nye hjemmeside.”

Reaksjonene er sterke, politisk og i pressen , etter at ordfører Per-Kristian Dahl (Ap) i Halden er ansatt som avdelingsleder i et kommunalt selskap han selv er styreleder for.

Arbeiderpartiet i Halden sørger for sine slik at de er sikret jobb uansett hvor lite egnet du er

Tirsdag i forrige uke fortalte Halden Arbeiderblad at Dahl er ansatt i stillingen som avdelingsleder i det kommunalt heleide selskapet Industriprodukter AS. Han fortalte at han hadde søkt og blitt tilbudt jobben etter en helt ordinær prosess.

Som Haldens ordfører er Dahl selv styreleder og generalforsamling for selskapet han nå er ansatt i. Selv skal han lede avdelingen Halden ASVO, som tilbyr varig tilrettelagt arbeid for uføretrygdede.

Daglig leder Jan Wiig i Industriprodukter nekter å vise søkerlisten. Men etter hva en erfarer, skal det ha vært flere kvalifiserte søkere til stillingen, som ifølge utlysningen blant annet krever høyere utdanning og sosialfaglig erfaring.

Ordfører Dahl har ikke noe av dette. Han har sin bakgrunn fra Norske Skog Saugbrugs og politikken.

Wiig utttaler  til NRK Østfold at han skjønner at ansettelsen oppfattes som spesiell, men hevder den har skjedd på en ryddig måte. Han sier de har sett på personlige erfaringer og egnethet som like viktig som utdanning, og at Dahl var den beste søkeren.

Både styrets nestleder Morten Christoffersen, en annen ansatt og en tillitsvalgt, har vært med på ansettelsesprosessen. Christoffersen er gruppeleder for KrF og dermed en viktig samarbeidspartner for Dahl i kommunestyret, der Ap, KrF og SV styrer sammen.

Ordfører truet NRK Journalist med MC gjeng

Men Dahl begynner jobben først  etter høstens valg. Han har selv varslet at han vil søke permisjon i fire nye år, dersom han får fortsette som ordfører.

Nestleder Erlend Wiborg i Østfold Frp mener ansettelsen av Halden-ordføreren er «uryddig og skremmende».

At en ordfører på denne måte ansetter seg selv i et heleid kommunalt selskap, og samtidig hemmeligholder prosessen, er uakseptabelt, sier han til NRK Østfold.

Søkerlisten er hemmelig og er nektet vist.

Nå er det valg 12 .september 20111 høsten og det gjenstår å se om Haldensere vil forsette å stemme på Arbeiderpartiet og ordfører Per Kristian Dahl etter det som har skjedd i denne perioden.

%d bloggere liker dette: