Arkiv

Archive for the ‘Tigging’ Category

500 000 sigøynere drept av nazistene under 2. Verdenskrig


Vi må lete etter store og internasjonale løsninger for romfolket

Det bør være mulig å forby tigging og samtidig ikke drive forfølgelse av romfolket som nazistene gjorde under annen verdens krig. Historien viser at sigøynere og tatere er forfulgt i mer enn 1000 år og at Hitler ville ha en endelig løsning ikke bare med jøder men også sigøynere.
Sigøynere må som gruppe lempe på en del som er grunnleggende for gruppen.
Samfunnet må, til tross for romfolkets tragiske historie , kunne stille krav sigøynere som gruppe nå i 2012. Som gruppe må sigøynere finne andre ting å gjøre enn kun omreisende handel . I det 21. Århundre kreves utdanning og skolegang . Utdanning krever skole og det blir derfor vanskelig å ta utdanning med omreisende virksomheter. Tilpasser ikke sigøynere og tatere seg samfunnet i større grad og skaffer skolegang og utdanning forblir sigøynere en underkuet folkegruppe .

Wikipedia skriver at sigøynerne stammer i følge den vanligste teorien opprinnelig fra det nordlige India, og omkring år 800 ble gruppen trolig utsatt for forfølgelse av muslimer i området . Det er antatt at de flyktet ut av India via Midtøsten til blant annet Egypt, og derfra videre til Europa. Sigøynerne har historisk livnært seg ved handel, blant annet av håndverk.
Organiserte sigøynerforfølgelsene
De første, organiserte sigøynerforfølgelsene man kjenner til startet i 1498. Da vedtok Riksdagen i Tyskland at alle sigøynere skulle utvises fordi de var forrædere av kristendommen. Det ble også lov å ta sigøynere som slaver, og i Russland ble denne loven opphevet først i 1861. Trolig ble så mange som 500 000 sigøynere drept i konsentrasjonsleirer under andre verdenskrig. De gjenlevende fikk utbetalt erstatninger fra Forbundsrepublikken Tyskland etter krigen.
I Norge har sigøynerne ofte blitt forvekslet med tatere. Mennesker med disse gruppenavnene har begge fått lide under fordommer. I etterkrigstiden foregikk det sterilisering av norske sigøynere («tatere» og «taterjenter») utført ved norske sykehus og ved institusjoner i norsk psykiatri, under dekke av at disse menneskene var «åndssvake», «asosiale», eller «omstreifere».
Nasjonale løsninger for romfolket er for snevert.
EU må, sammen med andre, komme med løsninger for å hjelpe romfolket, nasjonale løsninger er for snevert. EU har hevet levestandarden for mindre land som for eksempel Hellas og Portugal.EU må søke lignende løsninger for romfolket som kan heve leve og livsstandard.
Norge og menneskerettigheter:
– Norge risikerer å bryte menneskerettighetene hvis romfolket i Norge behandles som én gruppe, og ikke som enkeltmennesker, sier generalsekretær i Europarådet, Thorbjørn Jagland.
Senterpartiets nasjonalistiske linje om romfolket og grensekontroll.
Vårt hjemlige Senterparti overasker egentlig ikke da det i sommer er kommet forslag om å melde Norge ut av Schengen for at vi skal få Norsk kontroll med innvandringen.
Senterpartiets historie er som et ideologisk roteloft som de partiet burde rydde opp i.
Senterpartiet byttet som kjent navn i 1959 fra Bondepartiet til Senterpartiet. Bondepartiet huset som kjent flere som etter hvert bygget opp Nasjonal Samling med Vidkun Quisling i spissen. Uansett , Senterpartiet som det samme partiet heter i 2012, har fortsatt en erklært nasjonalistisk politikk som blant har som mål å beskytte norsk matproduksjon og norsk tradisjon og kultur.

Deportasjon av sigøynere under 2.verdeskrig.Bildet er tatt 22 mail 1940

Deportasjon av sigøynere under 2.verdeskrig.Bildet er tatt 22 mail 1940

20120724-122513.jpg

Tigging utenfor kirker i Oslo


Tigging utenfor Fagerborg Kirke i Oslo

Søndag var jeg i dåp i Fagerborg kirke .På bilde  ser en hva som ventet oss da vi kom ut av kirken etter at dåpen var slutt.

Det var den samme erfaringen forrige helg utenfor Manglerud Kirke. Etter at kirkebesøket på Manglerud var det også en dame av samme opprinnelse  utenfor Mangelrud kirke for å tigge.

Tigging er nedverdigende og opprivende å se.Umiddelbart føler en med tiggeren og lysten til å grave ned ikke bare lomma med også etter knitrende sedler.Men dette er stor business i Europa.Hvis tiggeren får 50 kr.hvor mye får han eller hun beholde selv? Oslos byråd anbefaler ikke å gi penger for å sende et signal om at det ikke er noe å hente

Tiggere kommer i fra det tidligere Øst Europa. Ofte fra Bulgaria og Romania. Dette er et kynisk spille hvor bakmenn tjener store penger.Busslaster kommer ofte via Sverige.

Det meste av  tigging er organisert, og at mange av utlendingene er ofre for kynisk menneskehandel. Politiet er heller ikke i tvil om at kriminelle nettverk tvinger mennesker til å tigge.

Det er de samme personen som tigger fra år til år på de respektive tiggeplassenene i Oslo. Det er den samme damen som sitter utenfor Manglerud Tbane stasjon i år som de tidligere 3-4 år. Jeg jeg kjenner igjen den noe yngre damen som sitter på broen mellom Økern Sentret og Coop Hypermarked. Det er de samme mannspersoner som ambulerer på Økern og Majorstua tigger stedene i Oslo.

Tigger ved Økern som har sittet der i mange måneder ser ut til å komme hvert år

Tiggere i Berlin fikk 2000 kroner hver for å reise hjem

Problemet med tiggere i Berlin ble for et par år siden løst ved at 110 romfolk hver fikk 250 euro (2000 kroner) i betaling for å reise hjem til Romania. Storfamilien hadde da drevet med tigging, vasking av bilvinduer mens biler sto i kø på rødt lys og samling av tomflasker i flere måneder. 40 av rumenerne søkte også tilflukt i en kirke i Berlin. De hygieniske forholdene ble uholdbare, og byregjeringen betalte for å få rumenerne til å reise hjem .Problemet var at mange av tiggerene var tilbake igjen etter noen uker.

Tigger på Metro i Paris

Tigging er et byfenomen , men ikke typisk for Oslo. I Agderposten kan en lese at en armada av tiggere strømmet til Arendal i forrige uke.

En bekjent går på jobb til samme tid hver morgen og stiger ut av den samme porten mot gata hver morgen. Akkurat som meg på vei til Økern hver morgen kan en lett dra kjensel på mennesker en støter på hver dag . Min bekjent bor ved Fagerborg i Oslo og de samme menneskene kommer på slaget 07:10 drassende på madrasser hver morgen. Menneskene skiller seg ut med en opprinnelse fra gamle Øst Europa.En får inntrykk av at menneskene sover på et fast sted for så å gå på tiggejobb i Oslo hvor min slektning bor, hver morgen. De samme menneske kommer drassende på madrasser og sover etter alt å dømme i en leilighet rundt Fagerborg i Oslo.

Tiggere i Paris

Tiggere på paradegaten Avenue des Champs-Élysées på Haagens Daas restauranten .

Ikke mye fra lommene til tiggerene i Paris fra disse damene

DET ER MER SOM SKILLER enn forener en sliten heroinist, en romfamilie som slår seg ned i Oslo noen korte sommermåneder og personer som opererer i de nye gråsonene mellom tigging, tyveri og svindel.

Liberale tiggeregler lokker flere til Norge

Problemet vil ikke løses ved et absolutt forbud mot tigging. Men noen vil ha forbud mot aggressiv tigging. Flere byer i Norge prøver å gjennomføre regsitrering av tiggere for å få kontroll.

Etter min mening er det riktig  å ta onde ved roten. Å å løse problemet i hjemlandet i de fleste sakene er det snakk om Romania og Bulgaria.Det kan virke som om EU mangler vilje og at Sigøynere ikke heller har vilje til å tilpasse seg et A4 liv med fast bopel og barn på skole.

Hvis en 1.Bekjemper den organiserte menneskesmugling og kriminalitet
2.Skaper leve vilkår som gjør tiggingen unødvendig i de respektive land.
Kvinner i aldersgruppen 40 til 60 gir mest til tiggerne.

Ikke noe vondt om kvinner i den nevnte aldersgrupe, men det er feil å gi penger til tiggere.Dette er viktig å gi insentiver til at tigging ikke lønner seg.Det forferdelig det som skjer , men jeg tror en stortenkt løsning er løsningen.

EN FRANSK LØSNING?

I Norge er det grupper av tiggere spredt over landet i grupper opp til et par hundre.Andre steder i Europa er antallet langt større, med 1000-vis av tiggere og sigøynere samlet.Det er  mange i Italia og det ble bråk da Frankrike sendte ut 8000 tilbake til Romania i fjor.

Finstasen på for de fleste men ikke helt det samme for tiggeren i hjørnet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samtlige bilder er tatt av Jon Arne Foss

%d bloggere liker dette: