Arkiv

Archive for the ‘Thorbjørn Jageland’ Category

500 000 sigøynere drept av nazistene under 2. Verdenskrig


Vi må lete etter store og internasjonale løsninger for romfolket

Det bør være mulig å forby tigging og samtidig ikke drive forfølgelse av romfolket som nazistene gjorde under annen verdens krig. Historien viser at sigøynere og tatere er forfulgt i mer enn 1000 år og at Hitler ville ha en endelig løsning ikke bare med jøder men også sigøynere.
Sigøynere må som gruppe lempe på en del som er grunnleggende for gruppen.
Samfunnet må, til tross for romfolkets tragiske historie , kunne stille krav sigøynere som gruppe nå i 2012. Som gruppe må sigøynere finne andre ting å gjøre enn kun omreisende handel . I det 21. Århundre kreves utdanning og skolegang . Utdanning krever skole og det blir derfor vanskelig å ta utdanning med omreisende virksomheter. Tilpasser ikke sigøynere og tatere seg samfunnet i større grad og skaffer skolegang og utdanning forblir sigøynere en underkuet folkegruppe .

Wikipedia skriver at sigøynerne stammer i følge den vanligste teorien opprinnelig fra det nordlige India, og omkring år 800 ble gruppen trolig utsatt for forfølgelse av muslimer i området . Det er antatt at de flyktet ut av India via Midtøsten til blant annet Egypt, og derfra videre til Europa. Sigøynerne har historisk livnært seg ved handel, blant annet av håndverk.
Organiserte sigøynerforfølgelsene
De første, organiserte sigøynerforfølgelsene man kjenner til startet i 1498. Da vedtok Riksdagen i Tyskland at alle sigøynere skulle utvises fordi de var forrædere av kristendommen. Det ble også lov å ta sigøynere som slaver, og i Russland ble denne loven opphevet først i 1861. Trolig ble så mange som 500 000 sigøynere drept i konsentrasjonsleirer under andre verdenskrig. De gjenlevende fikk utbetalt erstatninger fra Forbundsrepublikken Tyskland etter krigen.
I Norge har sigøynerne ofte blitt forvekslet med tatere. Mennesker med disse gruppenavnene har begge fått lide under fordommer. I etterkrigstiden foregikk det sterilisering av norske sigøynere («tatere» og «taterjenter») utført ved norske sykehus og ved institusjoner i norsk psykiatri, under dekke av at disse menneskene var «åndssvake», «asosiale», eller «omstreifere».
Nasjonale løsninger for romfolket er for snevert.
EU må, sammen med andre, komme med løsninger for å hjelpe romfolket, nasjonale løsninger er for snevert. EU har hevet levestandarden for mindre land som for eksempel Hellas og Portugal.EU må søke lignende løsninger for romfolket som kan heve leve og livsstandard.
Norge og menneskerettigheter:
– Norge risikerer å bryte menneskerettighetene hvis romfolket i Norge behandles som én gruppe, og ikke som enkeltmennesker, sier generalsekretær i Europarådet, Thorbjørn Jagland.
Senterpartiets nasjonalistiske linje om romfolket og grensekontroll.
Vårt hjemlige Senterparti overasker egentlig ikke da det i sommer er kommet forslag om å melde Norge ut av Schengen for at vi skal få Norsk kontroll med innvandringen.
Senterpartiets historie er som et ideologisk roteloft som de partiet burde rydde opp i.
Senterpartiet byttet som kjent navn i 1959 fra Bondepartiet til Senterpartiet. Bondepartiet huset som kjent flere som etter hvert bygget opp Nasjonal Samling med Vidkun Quisling i spissen. Uansett , Senterpartiet som det samme partiet heter i 2012, har fortsatt en erklært nasjonalistisk politikk som blant har som mål å beskytte norsk matproduksjon og norsk tradisjon og kultur.

Deportasjon av sigøynere under 2.verdeskrig.Bildet er tatt 22 mail 1940

Deportasjon av sigøynere under 2.verdeskrig.Bildet er tatt 22 mail 1940

20120724-122513.jpg

%d bloggere liker dette: